• ”Deltagelse” – en diskusjon av begrepet 

   Stensæth, Karette; Jenssen, Dag (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   I denne teksten vil vi se nærmere på begrepet deltagelse. Vi vil ikke avgrense våre refleksjoner til barnevern og musikk, men også løfte fram noen filosofiske sider ved begrepet i et hverdagslig og samfunnsmessig perspektiv. ...
  • Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltagelse 

   Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo; Lorentzen, Morten (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Denne teksten bygger på nærmere 15 års erfaring med ledelse av et musikkteater for ungdom under barnevernets omsorg. Det empiriske datamaterialet er intervjuer med ungdom som har deltatt samt observasjoner fra øvinger og ...