• Elektrisk fiolin i det digitale rom 

      Johnson, Victoria (Artistic production; Research report, 2011)
      Denne teksten ledsager mine kunstneriske resultater og er et refleksjonsnotat til et kunstnerisk stipendiatprosjekt ved Norges musikkhøgskole. Refleksjonsteksten utdyper og gir bakgrunn for de kunstneriske resultatene og ...