• Et humanistisk perspektiv på norsk musikkterapi 

      Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Når jeg i det følgende skal skissere noen sentrale kjennetegn ved en ”humanistisk musikkterapi”, er det på bakgrunn av konkurrerende paradigmer i musikkterapifeltet. I første rekke synes det viktig å vise særpreget ved en ...