• Editor’s foreword 

   Stensæth, Karette (Series from the Centre for Music and Health;8, Others, 2014)
   ------- The present volume, which is the eighth anthology published in this Series by the Centre for Music and Health at the Norwegian Academy of Music, presents a compilation of articles that explore the many intersections ...
  • Etableringshåndbok for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste 

   Kielland, Torhild; Solli, Hans Petter; Trondalen, Gro (NMH-publikasjoner;2020:2, Book; Others, 2020)
   Personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse ønsker musikkterapi. Flere av dem har hatt stor nytte og glede av musikkterapi. Forskning og erfaringsrapporter dokumenterer at musikkterapi bidrar positivt og ...
  • Foreword 

   Barrett, Natasha (Series from the Centre for Music and Health;8, Others, 2014)
   Introduction. - . - Technology has, over the past decades, yielded new ways to creatively explore sound and music, to interact with computers and to engage in social interaction. The change from analogue (device-determined) ...
  • Forord - Når musikk betyr noe 

   Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Others, 2014)
   ------- Bidragene til denne boka er skrevet av forskere fra en rekke ulike felt: populærmusikkstudier, litteraturvitenskap, religionsvitenskap, musikk og helse (musikkterapi) og medievitenskap. Felles for dem alle er at ...
  • Master classes - What do they offer? 

   Hanken, Ingrid Maria; Long, Marion (NMH-publikasjoner;2012:8, Others, 2012-11)
   Master classes are a common way to teach music performance, but how useful are they in helping young musicians in their musical development? Based on his experiences of master classes Lali (2003:24) states that “For better ...
  • Små barn er også store mennesker 

   Torgersen, Trond-Viggo (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Others, 2016)