• I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern 

   Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Book; Peer reviewed, 2016)
   Kan musikk være en ressurs for barn og unge i barnevernet? Kan deres deltagelse gjennom musikk gi dem verdifulle livserfaringer? Bygges tillit og identitet gjennom musikk? Kan musikk være et medium for mestring og sunn ...
  • Musikk som ressurs for ungdommers livslange læringsbehov – et tverrfaglig eksempel fra skolen og barnevernets praksis 

   Krüger, Viggo (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Teksten handler om hvordan musikkdeltakelse i form av et tilpasset skoletilbud for ungdom under omsorg av barnevernet kan brukes til å støtte ulike former for læring. Utgangspunktet for teksten er erfaringer hentet fra ...
  • Musikkpedagogen Even Ruud 

   Krüger, Viggo (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Denne teksten ser nærmere på feltet musikkterapi i barn og unges oppvekst. Jeg vil spesielt se nærmere på perspektivet som omhandler teorier om sammenhenger mellom musikk og identitet. Tanken om at musikk kan være lydsporet ...
  • Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltagelse 

   Strandbu, Astrid; Krüger, Viggo; Lorentzen, Morten (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Denne teksten bygger på nærmere 15 års erfaring med ledelse av et musikkteater for ungdom under barnevernets omsorg. Det empiriske datamaterialet er intervjuer med ungdom som har deltatt samt observasjoner fra øvinger og ...
  • Musikkterapi som hjelp til selvhjelp i kontekst av barnevernsarbeid 

   Krüger, Viggo (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   Utgangspunktet for denne artikkelen er erfaringer som stammer fra en gjennomført musikkterapivirksomhet i kontekst av en barnevernsinstitusjon. De erfaringene som hovedsakelig skal deles her handler om hvordan unge ...
  • Musikkterapi som læring i praksisfellesskap : en fortelling om et rockeband 

   Krüger, Viggo (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Den herværende teksten er basert på tre års arbeid som musikkterapeut sammen med en ungdom ved en ungdomskole. Det spesielle med hendelsene, som var grunnlaget for denne teksten var at rammene for spesialundervisningen som ...
  • Musikkterapi som nærmiljøtiltak. En casefortelling med inspirasjon fra Trieste-modellen 

   Krüger, Viggo (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   I denne teksten vil jeg fortelle historien om en bruker av musikkterapi, heretter kalt Elisabeth. Fortellingen om Elisabeth, som for øvrig er satt sammen av ulike caseforløp for å sikre anonymitet, retter blikket mot ...
  • Redaktørenes forord 

   Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter, 2016)
   "I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern" er tittelen på den niende antologien i Skriftserie fra Senter for musikk og helse. Det å være i overganger – i transitt, mellom til og fra, enten det ...