Recent Submissions

 • Hvordan kan du bruke sang for å bedre barnets talespråk? En praktisk handbok 

  Ågedal, Lise Lotte (NMH-publikasjoner;2021:6, Book, 2021)
  Vil du lære mer om hvordan barn kan synge seg til en bedre uttale? Da er denne metodeboken noe for deg. Du lærer om hvorfor sang kan bedre talespråket til barn og hvordan du kan gjennomføre gode sangstunder med vekt på ...
 • Music in paediatric hospitals - Nordic perspectives 

  Bonde, Lars Ole; Johansson, Kjersti (NMH-publikasjoner;2020:6, Book; Peer reviewed, 2020)
  Music can be a significant health resource for children and their families in paediatric hospitals. Music therapy, music medicine and other music approaches are developing as part of children’s hospitals in the Nordic ...
 • I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern 

  Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Book; Peer reviewed, 2016)
  Kan musikk være en ressurs for barn og unge i barnevernet? Kan deres deltagelse gjennom musikk gi dem verdifulle livserfaringer? Bygges tillit og identitet gjennom musikk? Kan musikk være et medium for mestring og sunn ...
 • Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud 

  Stensæth, Karette; Trondalen, Gro; Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2017:4, Book; Peer reviewed, 2017)
  Professor Even Ruud er musikkforsker med et bredt nedslagsfelt innenfor musikkterapi, musikk og helse, musikkpsykologi, musikkpedagogikk og musikk og kulturforståelse. Ruuds innsats ruver, og et festskrift som dette i ...
 • Musikkterapi i praksis [interaktiv pdf med lyd- og videoreferanser] 

  Næss, Tom; Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2017:1, Book, 2017)
  Musikkterapi i praksis. - I denne samlingen av fortellinger fra musikkterapeuters praksishverdag får du spennende innsyn i betydningsfulle øyeblikk og meningsfylte musikalske opplevelser med barn, unge og voksne. Via ...
 • Music, Health, Technology and Design 

  Stensæth, Karette (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;8, Book; Peer reviewed, 2014)
  Imagine that objects in your home environment – let us say a pillow, a carpet or a toy – became musical and interactive. Do you think that they could offer new ways of playing and being together? Could they even have the ...
 • Musikk etter 22. juli 

  Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Book; Peer reviewed, 2014)
  I boka "Musikk etter 22. juli" skriver ulike forskere om sterke opplevelser knyttet til musikk, som griper oss og gir livet vårt næring, som samler eller forstyrrer oss. Det handler om musikk som overlevelse, og i noen ...
 • Musical life stories : narratives on health musicking 

  Bonde, Lars Ole; Ruud, Even; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Centre for Music and Health Publication Series;Skriftserie fra Senter for musikk og helse;6, Book; Peer reviewed, 2013)
  Editors’ Preface - This anthology originates from one of the research initiatives of the Centre for Music and Health at the Norwegian Academy of Music. It has been a central aim of the centre, and of this project in ...
 • Barn, musikk, helse 

  Trondalen, Gro (red.); Stensæth, Karette (red.) (NMH-publikasjoner;2012:3, Book; Peer reviewed, 2012)
  Kreativ skapelse, lek, latter, gråt, musikk og bevegelse er alle kvalitative sider ved menneskelig utfoldelse. En slik vital skapende utfoldelse er kanskje på sitt aller mest utforskende i de tidligste årene av livet. ...
 • Musikk, helse, identitet 

  Stensæth, Karette (red.); Bonde, Lars Ole (red.) (NMH-publikasjoner;2011:3, Book; Peer reviewed, 2011)
  For mange mennesker spiller musik en hovedrolle i den proces, der kaldes individets identitetsdannelse. Musikkens bidrag til udviklingen af menneskers selv- eller identitetsfølelse er i løbet af det seneste tiår blevet et ...
 • Musikk, helse, multifunksjonshemming 

  Stensæth, Karette; Eggen, Anne Torø; Frisk, Rita Strand (NMH-publikasjoner;2010:2, Book; Peer reviewed, 2010)
  Gruppen mennesker denne boken omtaler blir kalt sårbare. Like fullt handler boken om det sårbare i oss alle. For det sårbare i oss utfordres når vi setter oss selv i spill både personlig, musikalsk og relasjonelt, enten ...
 • Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge 

  Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2009:5, Book; Peer reviewed, 2009)
  Denne boken er den første norske antologien som omhandler feltet musikk og psykisk helsevern. Hvert av kapitlene representerer et stykke pionerarbeid innen musikkterapien, og viser samtidig at det har skjedd en stor utvikling ...
 • Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi 

  Trondalen, Gro; Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse, Book; Peer reviewed, 2008)
  Første delen av denne antologien setter fokus på teorier og refleksjoner knyttet til forskjellige sider ved musikkterapi som fag. Da musikkterapien ble institusjonalisert på syttitallet var det ved å ta utgangspunkt i de ...