Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Bjørn Erik
dc.date.accessioned2022-04-25T09:20:08Z
dc.date.available2022-04-25T09:20:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992449
dc.descriptionCritical Reflection - The Norwegian Artistic Research Programme - The Norwegian Academy of Music (2016-2022). -Hvordan kan musikkteateret formidle og problematisere politiske/ideologiske tanker og refleksjoner? --- Haugen vil utforske sjangeren formalt og innholdsmessig ved å produsere til sammen fire musikkteateroppsetninger. Utforskningen gjør han blant annet ved å analysere produksjonene både underveis og etter at de er ferdige. Han vil bruke tanker og begreper fra blant annet Bertolt Brecht, Slavoj Žižek og Jaques Lacan i selve det kunstneriske arbeidet og i refleksjonene rundt dem. Det er to problemstillinger Haugen ønsker å utforske i stipendiatprosjektet: 1) Det ideologiske formalt i musikk ved hjelp av musikkteateret. - 2) Om musikkteateret har et politisk potensiale i dagens musikktradisjon. - I den første problemstillingen er det formale sentralt. Haugens hypotese er at en av hovedårsakene til at musikkteateret har den sentrale og aktuelle posisjonen det må sies å ha på samtidsmusikkscenen, er at det er lettere å skape narrativer og å illustrere og skape forestillinger i musikkteateret enn i såkalt «rene» musikkverk. Dette henger sammen med at musikkteater inneholder både tekst og handling. Komponisten behøver ikke å formidle dette utelukkende gjennom partituret og musikken. Det er ikke bare musikken som taler, men en helhet av en narrativ, bilder, scenografi og musikk som formidler et budskap til publikum. Dette gir igjen mulighet for publikum til å reflektere over temaer, fra omskjæring av spedbarn til å sammenlikne overvåkningssamfunnet i DDR med i dag, som er utgangspunktet for den andre problemstillingen. Med den andre problemstillingen ønsker Haugen ved hjelp av appropriert materiale å avdekke gamle ideologiske forestillinger, uuttalte tanker om hva som er rett og galt, interaliserte måter for hvordan man skal tenke, mene og handle. Haugen mener det er lettere å utforske dette med andres materiale og eldre materiale som han har en avstand til. Endringer i tankesett blir tydeligere i retrospektiv. Materialet han ønsker å bruke er filmmateriale hentet fra Hollywood-filmer, materiale fra Stasiarkivet i Berlin og et intervju med psykoanalytikeren Wilhelm Reich. ------- Kunstnerisk metodeen_US
dc.description.abstractTable of Content. - Foreword. - Chapter 1: Introduction. - Chapter 2: Method. - Chapter 3: Manifesto. - Chapter 4: Das kapitalistische Ausland. - Chapter 5: It takes all Kinds to make The World, Sir!. - Chapter 6: Zulou. - Chapter 7: Reenactment/Microphone. - Chapter 8: Hertzkino. - Chapter 9: Dialogue - Diagnosis (Ololymos Greek Masque!). - Chapter 10: Storage. - Chapter 11: The Pen is Mightier than the Word. - Chapter 12: By the Road - Death Drive. - Chapter 13: Conclusion. - Acknowledgements. - Bibliography
dc.language.isoengen_US
dc.titleThe use of human beingsen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Annen musikkvitenskap: 119en_US
dc.source.pagenumber217 s.en_US
dc.relation.projectThe Norwegian Artistic Research Programme - The Norwegian Academy of Music - (2016–2021)en_US
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record