• Form and content. An analysis of Beethoven's 5 last piano sonatas 

   Smebye, Einar Henning (Report, 2020)
   These texts are largely inspired by the time I spent with my professor of form analysis, Erwin Ratz, whose teaching I had the pleasure of following during my studies in Vienna in the late 1960’s. His analytical approach ...
  • Form og innhold. En analyse av Beethovens 5 siste klaversonater 

   Smebye, Einar Henning (Report, 2020)
   Disse tekstene er i stor grad inspirert av mitt møte med min professor i formanalyse, Erwin Ratz, hvis undervisning jeg hadde glede av å følge i min studietid i Wien på slutten av 60-tallet. Hans analytiske tilnærming ...