Show simple item record

dc.contributor.authorUtne-Reitan, Bjørnar
dc.date.accessioned2024-05-28T08:45:01Z
dc.date.available2024-05-28T08:45:01Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3131650
dc.description.abstractNorges musikkhøgskoles historieprosjekt ble initiert og etablert av rektoratet ved Norges musikkhøgskole og styret i Lindemans Legat i fellesskap. Dets overordnede mål har vært å få frem forsking om, og dokumentasjon av, Musikkonservatoriet i Oslos og NMHs tilblivelse, utvikling og virksomhet, samt se dette i relasjon til kultur- og musikk-utdanningshistorien generelt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet har vært aktivt fra desember 2017 til juni 2024. Denne sluttrapporten søker å gi oversikt over prosjektets målsetninger, virksomhet og resultater. Prosjektets virksomhet har vært omfattende og dets resultater mange, men det har likevel ikke vært mulig å dokumentere og undersøke alle aspekter ved Musikkhøgskolens historie, forhistorie og bredere utdannings- og kulturhistoriske kontekst. Målet er at sluttrapporten og dens vedlegg kan være en ressurs for fremtidige forskere som ønsker å plukke opp tråden og fortsette utforskingen av norsk musikkutdanningshistorie. Rapporten består avtre deler og tre vedlegg. I den førstedelen gis det en oversikt over prosjektets bakgrunn og gjennomføring samt forskningsetiske overveielser. I den andre delen gis det en oversikt over de enkelte delprosjektene gjennomført som del av historieprosjektet av en rekke forskjellige prosjektdeltakere. I den tredje og avsluttende delen av rapporten skisseres noen forslag til mulige veier videre. Som vedlegg til rapporten liggeroversikter over 1. presentasjoner av historieprosjektet i prosjektperioden 2. publikasjoner fra historieprosjektet 3. annen relevant litteratur om norsk høyere musikkutdanningshistorie Sluttrapporten er ført i pennen av prosjektleder Bjørnar Utne-Reitan. Prosjektets styringsgruppe har lest utkast til rapporten og bidratt med innspill og presiseringer. Rapporten er sluttført i mai 2024 og legges frem for NMHs og LLegs styrer i juni 2024.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.subjectNorges musikkhøgskoleen_US
dc.subjectMusikkonservatoriet i Osloen_US
dc.subjectmusikkutdanningshistorieen_US
dc.subjecthøyere musikkutdanningen_US
dc.subjectmusikkhistorieen_US
dc.titleNorges musikkhøgskoles historieprosjekt. Sluttrapporten_US
dc.typeReporten_US
dc.typeOthersen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.source.pagenumber34 sideren_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record