Now showing items 21-40 of 690

  • Norsk musikkterapi på 1980- og 90-tallet : en banebrytende periode 

   Almås, Bente (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Dagens mangfold av arenaer for musikkterapeuter i Norge er nok et resultat av at fagmiljøet har hatt en kontinuerlig diskusjon om musikkterapeutens rolle i samfunnet siden begynnelsen av 80-tallet. Virksomheten jeg har ...
  • Om tilfeldigheter og valg 

   Bakken, Sissel Johanna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
   I tilbakeblikk, som pensjonert musikkterapeut, slår det meg hvor stor betydning tilfeldighetene har hatt i livet mitt. Å ta valg. Legge planer. Være målrettet. Den frie vilje, evnen til å skjelne mellom godt og vondt. Ta ...
  • Samtale med Dagny Nesheim Jacobsen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Sigrid Hillestad 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Konsert med spedbarn som målgruppe 

   Valberg, Tony (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Vi har fått et ganske uvanlig oppdrag; å lage en konsert for spedbarn. Komponisten Eivind Buene har ansvaret for det klingende materiale, multimediakunstneren Boya Bøckmann for det visuelle. Bjørn K. Nielssen skal skape ...
  • Musikkterapi som læring i praksisfellesskap : en fortelling om et rockeband 

   Krüger, Viggo (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Den herværende teksten er basert på tre års arbeid som musikkterapeut sammen med en ungdom ved en ungdomskole. Det spesielle med hendelsene, som var grunnlaget for denne teksten var at rammene for spesialundervisningen som ...
  • Musikkterapeutisk rådgivning i et statlig kompetansesenter 

   Frisk, Rita Strand (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Jeg vil i denne teksten fokusere på musikkterapeuten i rollen som rådgiver og redegjøre for en musikkterapeutisk rådgivningsform, som utviklet seg på bakgrunn av erfaringer som rådgiver ved Torshov kompetansesenter i ...
  • Metoder for å analysere video-opptak av musikk og bevegelse 

   Haga, Egil (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne teksten skal jeg presentere en tilnærming til å analysere musikk og bevegelse. Tilnærmingen innebærer på den ene side utvikling av et sett med deskriptive termer, og på den andre side forslag til software som man ...
  • Musikkterapien møter Marte Meo-metoden 

   Isene, Ingun (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Etter å ha jobbet som musikkterapeut i forhold til barn og unge med spesielle behov fra slutten av 80- til midten av 90- årene, skiftet også jeg rolle og funksjon fra å jobbe direkte med elever/klienter, til å være veileder ...
  • Fysmus-tradisjonen i musikkterapi 

   Eide, Ingelill Berger (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne artikkelen tar jeg for meg hva som kalles fysmus-tradisjonen i norsk musikkterapi, med andre ord det tverrfaglige samarbeidet mellom musikkterapeut og fysioterapeut. Etter å ha lagt fram hvordan tradisjonen startet, ...
  • Band, samspillgrupper : om metoder, innhold og mål 

   Erdal, Hovden; Dyblie, Liv Kerstin (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Band og samspillgrupper er en viktig del av musikkterapeutens arbeid. Etter hvert er vi mange som jobber innenfor dette området. Vår erfaring med band og samspillgrupper er fra voksenopplæringen. Våren 1999 skrev vi ...
  • Samtale med Jorun Mantor 

   Kristiansen, Frode Aass (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Ellen Boysen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Struktur og styring : og noen sider ved musikkterapi med barn med autisme 

   Vikesland, Dagrun Agnes (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten har sin bakgrunn i arbeidet med min hovedoppgave i musikkterapi. Hovedoppgaven var en litteraturstudie, der jeg gjennom en kvalitativ analyse av artikler fra årene 1990-2004 tok for meg problemstillingen ”Hva ...
  • Musikkterapi i tilstøtende praksis 

   Holten, Sissel (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Den musikkterapiutdanningen jeg fikk hos Paul Nordoff og Clive Robbins i 1974 har bidratt til å vekke interesse og forståelse for de grunnleggende elementene i mellommenneskelig kommunikasjon. I løpet av min snart 40 år ...
  • Barns spontansang : læring, kommunikasjon eller "selvets teknologi"? 

   Knudsen, Jan Sverre (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne teksten vil jeg konsentrere meg om noen ulike måter å forstå spontansangen på med referanser til musikkantropologi, musikkpedagogikk og musikkterapi. Hovedargumentet dreier seg om å foreslå en utvidet forståelsesramme ...
  • Samspill : om musikkterapeuten i kommunen 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva er det som gjør musikkterapi til musikkterapi? Er det selve musikken som har betydning, eller handler dette om musikk i møtet med mennesker som spiller og synger sammen? Blir musikkterapi til i krysningen mellom musikk ...
  • Humor og musikkterapi 

   Hermundstad, Bjørn Anders (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Jeg har ved hjelp av kvalitative forskningsintervjuer forsøkt å kartlegge humor i musikkterapien, under norske forhold, får jeg legge til. Seks informanter har gitt meg til sammen åtte timer på minidisk med tanker, ...
  • Musikkterapeuten som veileder for annet fagpersonale 

   Sæther, Rigmor (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Som praktiserende musikkterapeut på 1980 og -90 tallet opplevde jeg som mange andre yrkesutøvere det Skagen (2004) kaller en storstilt veiledningsekspansjon innen yrkeslivet. Veiledning av annet fagpersonale ble etter hvert ...
  • Musikkterapi i praksis, praksis i musikkterapi : om praksislærerens rolle i musikkterapistudiet 

   Arnesen, Merete Tobiassen (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I dette kapitlet setter jeg fokus på praksisundervisningen i musikkterapistudiet. Det handler først om hva det er man lærer i faget praksis, som ofte betegnes som musikkterapeutens ”hovedinstrument”. Deretter sier jeg noe ...