• Å lage ringer i vannet. Norges musikkhøgskoles engasjement i utviklingsprosjekter 

   Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Mange norske høyere utdanningsinstitusjoner har vært og er involvert i ulike prosjekter i utviklingsland. Dette gjelder også Norges musikkhøgskole, som for tiden deltar i tre større prosjekter; ett i Georgia, ett i Øst-Afrika, ...
  • Kunsten å skrive en lærebok 

   Hanken, Ingrid Maria (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   Mange musikkpedagoger i Skandinavia kjenner nok professor Geir Johansen først og fremst som lærebokforfatter. Musikkundervisningens didaktikk (Hanken og Johansen, 1998/2013) har stått på pensumlistene ved mange ...
  • Learning together. Trialling group tuition as a supplement to one-to-one principal instrument tuition 

   Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2015:10, Research report, 2016)
   Principal instrument tuition in higher music education usually takes place in a one-to-one setting. This report presents the outcomes of trials conducted by six teachers at the Norwegian Academy of Music involving principal ...
  • Master classes - What do they offer? 

   Hanken, Ingrid Maria; Long, Marion (NMH-publikasjoner;2012:8, Others, 2012-11)
   Master classes are a common way to teach music performance, but how useful are they in helping young musicians in their musical development? Based on his experiences of master classes Lali (2003:24) states that “For better ...
  • Studentevaluering av individuell hovedinstrumentundervisning : en case-studie av en høyere musikkutdanningsinstitusjon 

   Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2007:1, Doctoral thesis, 2007)
   Norske musikkutdanningsinstitusjoner befinner seg i spenningsfeltet mellom manghundreårige mesterlæretradisjoner og dagens krav til studiepoengproduksjon, ”accountability” og kvalitetssikringssystemer. I dette spenningsfeltet ...
  • Studentevaluering av individuell hovedinstrumentundervisning : en case-studie av en høyere musikkutdanningsinstitusjon 

   Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2007:1, Book; Doctoral thesis, 2007)
   Norske musikkutdanningsinstitusjoner befinner seg i spenningsfeltet mellom manghundreårige mesterlæretradisjoner og dagens krav til studiepoengproduksjon, ”accountability” og kvalitetssikringssystemer. I dette spenningsfeltet ...
  • The benefits of the master class. The masters’ perspective 

   Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2011:2, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   The master class is well-known in Western classical music tradition. However, very little systematic research has been carried out to support the effectiveness of this particular way of teaching. Results from an interview ...