• 19 sanger fra isolatet : en casestudie om "livshistoriene" til sanger skapt av barn med ondartede blodsykdommer 

   Aasgaard, Trygve (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Dette kapitlet presenterer et eksempel på hvordan musikkterapirelaterte sosiale fenomener og prosesser kan utforskes gjennom en casestudie, eller mer nøyaktig, som en multippel, instrumentell casestudie gjennomført ved ...
  • Barn, musikk, helse 

   Trondalen, Gro (red.); Stensæth, Karette (red.) (NMH-publikasjoner;2012:3, Book; Peer reviewed, 2012)
   Kreativ skapelse, lek, latter, gråt, musikk og bevegelse er alle kvalitative sider ved menneskelig utfoldelse. En slik vital skapende utfoldelse er kanskje på sitt aller mest utforskende i de tidligste årene av livet. ...
  • Barn, musikk, helse 

   Trondalen, Gro (red.); Stensæth, Karette (red.) (NMH-publikasjoner;2012:3, Book; Peer reviewed, 2012)
   Kreativ skapelse, lek, latter, gråt, musikk og bevegelse er alle kvalitative sider ved menneskelig utfoldelse. En slik vital skapende utfoldelse er kanskje på sitt aller mest utforskende i de tidligste årene av livet. ...
  • Barns spontansang : læring, kommunikasjon eller "selvets teknologi"? 

   Knudsen, Jan Sverre (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne teksten vil jeg konsentrere meg om noen ulike måter å forstå spontansangen på med referanser til musikkantropologi, musikkpedagogikk og musikkterapi. Hovedargumentet dreier seg om å foreslå en utvidet forståelsesramme ...
  • Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. En randomisert kontrollert pilotstudie 

   Ågedal, Lise Lotte (NMH-publikasjoner;2016:6, Doctoral thesis, 2016-11)
   Her følger korte sammendrag av studiens bakgrunn, metode og resultater. Den mest vanlige utviklingsforstyrrelsen hos barn er språk- og talevansker (Law, Garret og Nye, 2004; O´Hare og Bremner, 2015), hvor en typisk vanske ...
  • Effekt av musikk og musikkterapi med barn på sykehus 

   Tråsdahl, Ole Bjarne (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2011, Master thesis, 2011-10-12)
   På verdensbasis har det blitt gjort musikk- og musikkterapiforskning både innenfor den kvantitative og den kvalitative arena. I Norge, derimot, kan man ved søk se at det er gjort lite kvantitativ forskning, men mange ...
  • Felles aktivitet som læringsarena 

   Eggen, Anne Torø (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Artikkelen skal handle om felles aktivitet som læringsarena i musikkterapi. Jeg spør meg hvordan felles aktivitet kan belyse ressursene hos det multifunksjonshemmede barnet, utvikle grunnleggende læreforutsetninger hos den ...
  • Et felt av muligheter. Om potentielle strukturer, interaktive musikkting, helse og musikkterapi 

   Eide, Ingelill (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2013, Master thesis, 2013-08-28)
   This master thesis is written within the five-­year research project RHYME (2010-­2015, www.rhyme.no). The target group for RHYME is children with severe disabilities and their families. RHYME will develop and test three ...
  • Hvordan kan du bruke sang for å bedre barnets talespråk? En praktisk handbok 

   Ågedal, Lise Lotte (NMH-publikasjoner;2021:6, Book, 2021)
   Vil du lære mer om hvordan barn kan synge seg til en bedre uttale? Da er denne metodeboken noe for deg. Du lærer om hvorfor sang kan bedre talespråket til barn og hvordan du kan gjennomføre gode sangstunder med vekt på ...
  • Music therapy and early intervention from a caring perspective 

   Jonsdottir, Valgerdur (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   In the narrowest sense the term ’early intervention’ (EI) refers to what is done early in the life of a child to influence its developmental course. EI refers to children from birth to the age of six and their families. ...
  • Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2009:5, Book; Peer reviewed, 2009)
   Denne boken er den første norske antologien som omhandler feltet musikk og psykisk helsevern. Hvert av kapitlene representerer et stykke pionerarbeid innen musikkterapien, og viser samtidig at det har skjedd en stor utvikling ...
  • Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2009:5, Book; Peer reviewed, 2009)
   Denne boken er den første norske antologien som omhandler feltet musikk og psykisk helsevern. Hvert av kapitlene representerer et stykke pionerarbeid innen musikkterapien, og viser samtidig at det har skjedd en stor utvikling ...
  • Musikk som inngangsport. Musikk og musikkterapi i skolehverdagen til noen barn med multifunksjonshemming i utvalgte spesialskoler og spesialklasser 

   Brinchmann, Camilla (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2016, Master thesis, 2017)
   Sammendrag. - Formålet med denne oppgaven er å finne ut om, og hvordan, musikk og musikkterapi blir brukt i arbeid med elever med multifunksjonshemming i barneskolen, og hvilke roller og oppgaver musikkterapeuten har i ...
  • Musikk, helse, multifunksjonshemming 

   Stensæth, Karette; Eggen, Anne Torø; Frisk, Rita Strand (NMH-publikasjoner;2010:2, Book; Peer reviewed, 2010)
   Gruppen mennesker denne boken omtaler blir kalt sårbare. Like fullt handler boken om det sårbare i oss alle. For det sårbare i oss utfordres når vi setter oss selv i spill både personlig, musikalsk og relasjonelt, enten ...
  • Musikk, helse, multifunksjonshemming 

   Stensæth, Karette; Eggen, Anne Torø; Frisk, Rita Strand (NMH-publikasjoner;2010:2, Book; Peer reviewed, 2010)
  • Musikkbaluba. En kvalitativ studie av musikkstund i barnehagen sett fra et helseperspektiv 

   Oseland, Julia Løvdahl (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2019, Master thesis, 2019)
   Sammendrag. - Denne studien undersøker hva et barnehagetilpasset musikktilbud kan tilby sett fra et helseperspektiv. I studien gjennomføres det musikksamlinger i en barnehage, og det anvendes deltagende observasjon, samt ...
  • Musikkpedagogen Even Ruud 

   Krüger, Viggo (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Denne teksten ser nærmere på feltet musikkterapi i barn og unges oppvekst. Jeg vil spesielt se nærmere på perspektivet som omhandler teorier om sammenhenger mellom musikk og identitet. Tanken om at musikk kan være lydsporet ...
  • Musikkterapeut på en sykehusavdeling for barn : helsefremmende arbeid for både pasient og miljø 

   Ærø, Stine Camilla Blichfelt; Aasgaard, Trygve (NMH-publikasjoner;2011:3, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   I året 2010 kunne vi feire 15 års jubileum for et kontinuerlig musikkterapeutisk nærvær ved Barneklinikken ved Oslo universitessykehus – Rikshospitalet. Denne artikkelen beskriver musikkterapeutenes arbeidsoppgaver på ...
  • Musikkterapeuten i det frivillige musikklivet. Om inkludering av barn med spesielle behov i skolekorps 

   Rolstad, Kristin (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2017, Master thesis, 2017)
   Abstract ---- The purpose of this research project has been to investigate how music therapy can be used to include special-needs children in marching bands, based on the experiences and attitudes of directors. A sub-goal ...
  • Musikkterapeutisk samhandling : en studie av samhandligssekvenser mellom et barn med funksjonsnedsettelser og en musikkterapeut 

   Doorn, Beatrix van (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2009, Master thesis, 2011-03-16)
   Min problemstilling i denne studien er: Hva preger samhandlingen mellom et barn med funksjonsnedsettelser og en musikkterapeut innenfor en samhandlingssekvens? Jeg ønsker i denne studien å se på samhandlingen mellom ett ...