• Den røde bussen 

   Aagre, Greta (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
   Det jeg mener er det viktigste i denne historien, er hvordan vi beveget oss fra noe tilsynelatende isolert – et barn i sin egen verden – gjennom speiling og parallelt samspill, videre til turtaking, delt oppmerksomhet mot ...
  • Musikalsk improvisasjon, samspill, kommunikasjon og språk 

   Tønsberg, Gro Hallan; Hauge, Tonhild Strand (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva vil det si å realisere samspill og kommunikasjon i musikkterapeutisk sammenheng? Hvordan kan slike samværsformer se ut i virkeligheten? Som musikkterapeuter er vi musikere, og vi har gjennom et profesjonsstudium utviklet ...
  • Musikkterapi i en flerkulturell eldreomsorg. En kvalitativ casestudie av musikkterapi med to flerkulturelle personer med demens. 

   Holtan, Elise Marie Landsverk (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2017, Master thesis, 2017)
   Abstract ------- The subject for this master thesis is music therapy with multicultural people with dementia. My topic of research is: What kind of value could music therapy have in communication with multicultural people ...
  • Nye handlemuligheter med musikkterapi for personer med demens 

   Kvamme, Tone Sæther (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I denne teksten blir Ruuds musikkterapidefinisjon knyttet til målgruppen personer med demens. Omsorgsfilosofien Personsentrert omsorg presenteres, og musikkterapi samt Ruuds forskning/teori om musikk og identitet knyttes ...
  • De viktige øyeblikkene - i møte mellom musikkterapeut og barn med multifunksjonshemming 

   Kalleberg, Mette (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2020, Master thesis, 2020)
   Sammendrag - I denne masteroppgaven utforsker jeg hva viktige øyeblikk kan innebære for barn med multifunksjonshemming i musikkterapi. Studien har et kvalitativt design, der semistrukturerte intervju er min hoved-metode. ...