Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Laura
dc.date.accessioned2011-03-16T14:26:15Z
dc.date.available2011-03-16T14:26:15Z
dc.date.issued2011-03-16T14:26:15Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172472
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikken_US
dc.description.abstractI det følgende vil jeg gjøre et forsøk på å undersøke hvilke funksjoner undervisning i klassisk musikk kan ha i skolen i dag, på bakgrunn av perspektiver knyttet til kritisk teori og dannelsesteori. Problemstillingen har fått følgende formulering: Hvilke funksjoner kan undervisning i klassisk musikk ha i skolen i dag, i lys av kritisk teori og dannelsesteoretiske perspektiver? Jeg antyder her en idé om at undervisning i klassisk musikk kan ha funksjoner som er kritisk frigjørende, på bakgrunn av et dannelsesteoretisk perspektiv. Dette skal jeg forsøke å drøfte på bakgrunn av ulike typer faglig litteratur som jeg i forhold til temaet har funnet relevant. Med undervisning i klassisk musikk mener jeg i hovedsak møtet mellom elev og musikk i en pedagogisk sammenheng slik den kan fortone seg i en gjennomsnittlig grunnskole i dag. Her ser jeg undervisningssituasjonen som et potensielt ”åsted” for tanke- og holdningsskapning, stedet der jeg som pedagog har en prinsipiell mulighet til å presentere individer for ulike tanker og holdninger. Med dette som generelt utgangspunkt har jeg valgt å ta sikte på en teoretisk diskusjon omkring perspektiver på musikk, og disses eventuelle relasjon til kritisk frigjøring. - - - Oppgaven har en ”filosofisk natur”; Dette innebærer blant annet at påstander og konklusjoner gjerne skiftes ut med åpne spørsmål. Veien går ikke strakt mot et mål, men kan preges av debatt, diskusjon og enkelte krokete veier. Samlende fokus for oppgaven er likevel ideen om at klassisk musikk ”hører hjemme” på timeplanen i skolen i dag fordi den med sin autonome karakter har et kritisk potensial. Nærmere bestemt dreier dette seg om synet på musikk som et autonomt fenomen, og jeg argumenterer for at klassisk musikk i særlig grad understøtter en slik forholdsmåte. Den type ”kritisk potensial” jeg forfekter dreier seg om en kritisk frigjørende funksjon, der frihet forstås som bevaring av medmenneskets frihet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2010
dc.subjectpedagogisk filosofien_US
dc.subjectmusikkoppdragelseen_US
dc.titleMusikken som det Andre : en filosofisk refleksjon over den klassiske musikkens kritisk frigjørende funksjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114en_US
dc.source.pagenumber96 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [283]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record