Show simple item record

dc.contributor.authorThygesen, Hanne Sønneve Wigen
dc.date.accessioned2011-03-16T14:40:56Z
dc.date.available2011-03-16T14:40:56Z
dc.date.issued2011-03-16T14:40:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172476
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapien_US
dc.description.abstractKvinners kunnskap knyttet til fødsel tilegnes gjennom egen erfaring, litteratur skrevet om emnet, og de fortellingene vi kvinner forteller til hverandre angående egne erfaringer knyttet til fødselsopplevelsen. Positive erfaringer som ikke er nedskrevet i vår tids forskningsmessige rammer, blir fragmenter som mer tilfeldig blir delt med personer i det enkelte menneskets omgangskrets. Ny kunnskap om kvinners opplevelse knyttet til fødsel, må systematiseres for at det skal få betydning for allmennheten, og dermed kunne ha påvirkning i det enkelte menneskets liv. Hvis det er slik at aktiv stemmebruk faktisk kan være et positivt verktøy for kvinner under fødselsprosessen, synes jeg det er viktig å dokumentere dette. For å få stilnet min nysgjerrighet, har jeg valgt å fokusere på dette i min masteroppgave i musikkterapi. - - - Tema for denne oppgaven er aktiv bruk av stemme i fødselsarbeidet. Jeg ønsket å finne ut på hvilken måte stemmearbeidet har vært en del av fødselsopplevelsen for mødrene. Videre har jeg vært nysgjerrig på hvordan fødselsopplevelsen har blitt farget av et slikt stemmearbeid. Siden jeg selv har en positiv erfaring knyttet til å bruke stemmen under fødsel, ønsket jeg å kartlegge hvorvidt kvinnene i undersøkelsen hadde noen likhetstrekk i sine erfaringer. I tilfelle, hva dreide dette seg om, og var det mulig å trekke noen linjer som kan hjelpe andre kvinner som skal føde. For å beskrive dette, trengte jeg en deskriptiv problemstilling som gav rom for å se likheter og forskjeller i erfaringer. Gjennom intervjuene, fokus på teoretisk materiale knyttet til smerteforskning og smertelindring, samt fokus på stemmens iboende ressurser, har problemstillingen endret seg fra å være smertefokusert til å bli opplevelsesfokusert. Jeg ønsket etter hvert å utforske hvordan aktiv bruk av stemmen under fødsel, påvirket totalopplevelsen som den fødende hadde. Dette har gitt følgende hoved- og underproblemstilling: Hovedproblemstilling: På hvilken måte har aktiv stemmebruk farget fødselsopplevelsen for 5 kvinner? Underproblemstilling: Kan aktiv stemmebruk redusere opplevelsen av smerte for den fødende kvinnen?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;vår 2010
dc.subjectmusikkterapien_US
dc.subjectfødselsopplevelseen_US
dc.subjectstemmenen_US
dc.subjectsmertelindringen_US
dc.title"Tonen kom som en gave" : en kvalitativ studie av 5 kvinners opplevelse av å bruke stemmen aktivt under fødselen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113en_US
dc.source.pagenumber86 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [248]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record