Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBansal, Harpreet
dc.date.accessioned2011-10-12T08:43:10Z
dc.date.available2011-10-12T08:43:10Z
dc.date.issued2011-10-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172500
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemneen_US
dc.description.abstractMin masteroppgave består av en introduksjonsdel og en analysedel. Første del er en innføring i klassisk nordindisk musikk og folkemusikk fra provinsen Rajasthan. I denne delen har jeg valgt å skrive utfyllende om den klassiske tradisjonen. En historisk bakgrunn og musikkteori skal legge grunnlaget for analysedelen, som er hoveddelen i min masteroppgave. I starten av første del går jeg gjennom den indiske musikkens historie og utvikling fra tidlig av og til i dag. Her skriver jeg om den muntlige tradisjonen, notasjonssystemer og hvordan de ulike sjangrene ble til. Jeg går blant annet grundig gjennom raagaens og talaens konsepter, noe jeg tror er nødvendig for videre forståelse av analysedelen. Her tar jeg også for meg ord og begreper som må forklares med tanke på analysen. Andre del av introduksjonsdelen omhandler folkemusikere i Rajasthan. Denne musikktradisjonen er lokal og begrenser seg til et mye mindre geografisk område enn den klassiske nordindiske musikken. Derfor ble det veldig naturlig for meg å skrive mest om den sistnevnte musikktradisjonen. Etter introduksjonsdelen som gir en historisk og teoretisk oversikt, kommer analysedelen. Her presenteres problemstillingen og jeg utdyper hvordan jeg ønsker å disponere oppgaven. Jeg gjør først en analyse av folkemelodien ”Kesaria balam”, der jeg gir en beskrivelse av det musikalske forløpet. Jeg har valgt å analysere melodien frem til 4 minutter 10 sekunder. I det strekket får jeg med meg de viktigste delene som refreng, mellomspill og et vers osv. I tillegg bruker jeg egne noteeksempler og transkriberinger til hjelp i analysen. Den samme prosedyren følges i folkemelodien ”Balam mora re”, bortsett fra at jeg i dette tilfelle analyserer hele melodien. I transkriberingene bruker jeg både det vestlige notasjonssystemet og det nordindiske notasjonssystemet, innført av Vishnu Narayan Bhatkhande1. Etter å ha gjort en ren analyse av begge melodiene, går jeg i større grad inn på de forskjellige elementene i melodiene. Her gjør jeg rede for resultatet i henhold til min problemstilling. Jeg ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at alle fremmede ord og begreper i denne masteroppgaven står i kursiv første gang de nevnes. Disse forklares umiddelbart i teksten, parentes eller i en fotnote, i tillegg til en ordliste bakerst i masteroppgaven.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne ; 2011
dc.subjectklassisk nordindisk musikken_US
dc.subjectthumri - folkemusikken_US
dc.subjectnordindisk folkemusikken_US
dc.subjectmaand - folkemusikken_US
dc.subjectanalyseen_US
dc.subjectRajasthanen_US
dc.subjectmuntlig tradisjon
dc.subjecttala
dc.titleEn studie av den klassiske nordindiske sjangeren thumri og folkemusikksjangeren maanden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music history: 111en_US
dc.source.pagenumber67 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [283]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel