Show simple item record

dc.contributor.authorRemmen, Hanna Ådnøy
dc.date.accessioned2012-10-15T12:31:18Z
dc.date.available2012-10-15T12:31:18Z
dc.date.issued2012-10-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172530
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapino_NO
dc.description.abstractThe theme of this study is choir and health. My topic of research is: Could choir singing be important for the experience of health? If so, in what way? The method is based on a survey, which was done electronically in an “Everybody can sing-choir” consisting of 450 members. 158 responded. The empirical data are viewed in the light of different health definitions and previous research on choir and health. Theories of health, quality of life and well-being is central. One purpose of the study is to contribute to the quantitative research on choir singing and health. The salutogenic, social and phenomenological perspective on health is particularly emphasized. The results indicate that a choir can promote health by providing a musical and social community. Singing in a choir can improve one’s breathing and posture, and give opportunities to express oneself. Choir singing can reduce stress and be relaxing by requiring a concentrated presence. This can lead to emotional experiences and experiences of flow. Joy, sense of achievement and meaning are central to the health experience in a choir. The conclusion suggests choir as a health arena, understood in a broad health perspective. - Temaet for denne studien er kor og helse. Problemstillingen er: Kan det å synge i kor ha betydning for opplevelse av helse? I så fall hvordan? Metoden er spørreskjemaundersøkelse. Denne er gjennomført elektronisk i et ”Alle kan synge”-kor med 450 medlemmer. 158 responderte. Empirien ses i lys av ulike helsedefinisjoner og tidligere forskning om kor og helse. Teorier om helse, livskvalitet og velvære står sentralt. Det salutogenetiske, sosiale og fenomenologiske helseperspektiv er spesielt vektlagt. Et formål er å bidra til den kvantitative forskningen om korsang og helse, som det foreligger lite av i Norge. Den kvantitative tilnærmingen komplementeres av de kvalitative dataene i undersøkelsen. Resultatene indikerer at kor kan fremme helse gjennom å tilby et musikalsk og sosialt fellesskap. Å synge i kor kan bedre pust og holdning, samt gi muligheter for å uttrykke seg. Korsang krever en konsentrert tilstedeværelse, og kan derfor virke avstressende og avkoblende. Dette kan igjen føre til sterke opplevelser, og opplevelser av flyt. Glede, mestring og mening er sentralt for helseopplevelser i kor. Konklusjonen foreslår kor som en helsefremmende arena innenfor et vidt helseperspektiv. -no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2012
dc.subjectkorno_NO
dc.subjectkorsangno_NO
dc.subjectamatørsangno_NO
dc.subjecthelseno_NO
dc.subjectlivskvalitetno_NO
dc.subjectvelværeno_NO
dc.subjectmusikkterapino_NO
dc.subjectchoirno_NO
dc.subjectchoir singingno_NO
dc.subjectamateur singingno_NO
dc.subjecthealthno_NO
dc.subjectquality of lifeno_NO
dc.subjectwell-beingno_NO
dc.subjectmusic therapyno_NO
dc.titleHelseopplevelser i kor : en spørreskjemaundersøkelse i et ’Alle kan synge’-korno_NO
dc.title.alternativeHealth experiences in a choirno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113no_NO
dc.source.pagenumber83 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [283]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record