Show simple item record

dc.contributor.authorTumyr, Beate Gilje
dc.date.accessioned2013-06-04T08:59:48Z
dc.date.available2013-06-04T08:59:48Z
dc.date.issued2013-06-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172560
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapino_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan fem ungdommer opplevde å være med i en skoleforestilling. Dette er ved en spesialskole der det er tradisjon med årlige skoleforestillinger, der nesten alle elever, ansatte i klassene, kunst- og håndverksavdelingen og musikkavdelingen samarbeider og medvirker. Jeg har kommet fram til følgende problemstilling: Hvordan opplever noen ungdommer med psykisk utviklingshemming og sammensatte lærevansker å delta i en skoleforestilling ved en spesialskole? Jeg har drøftet informantenes opplevelse av seg selv i forestillingen, opplevelse av kropp, ressurser og utvikling. Opplevelse av sin mulighet, eller mangel på mulighet, til å stå frem som seg selv med egne preferanser og ressurser. Jeg har drøftet viktigheten av deltakerorientering, gjennom å ta elevenes valg og kultur på alvor. Jeg har drøftet etiske perspektiver som makt og tillit, og hvordan disse kan ha betydning for informantens relasjoner. Jeg har drøftet informantenes relasjoner til musikken, til voksne, til medelever og til publikum. Denne prosessen har utvidet min forståelse, og samtidig gitt meg nye spørsmål og perspektiver som jeg har lyst til å utforske videre. Styrken i informantenes stemmer har overrasket. De tydelige kritiske stemmene har utfordret. Den glade klangen har inspirert. Jeg har kommet til en erkjennelse av at deltakerperspektivet (på mange plan) ikke nødvendigvis er ivaretatt i den grad vi er forpliktet til. Prosessen har vært spennende og utfordrende, fordi jeg har forsøkt å forstå hvordan noen ungdommer med andre forutsetninger enn mange andre ungdommer, opplever en del av sin verden. Opplevelsen er at det har vært viktig å spørre. Og at jeg har fått viktige svar.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2012
dc.subjectmusikkterapino_NO
dc.subjectskoleforestillingerno_NO
dc.subjectsamfunnsmusikkterapino_NO
dc.subjectintervjuundersøkelseno_NO
dc.subjectspesialskoleno_NO
dc.titleViktige stemmer : en intervjuundersøkelse om hvordan noen ungdommer ved en spesialskole opplever å delta i en skoleforestillingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113no_NO
dc.source.pagenumber71 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record