Show simple item record

dc.contributor.authorHanken, Ingrid Maria
dc.date.accessioned2010-04-27T14:04:12Z
dc.date.available2010-04-27T14:04:12Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-7853-047-4
dc.identifier.issn0333-3760
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172585
dc.description.abstractNorske musikkutdanningsinstitusjoner befinner seg i spenningsfeltet mellom manghundreårige mesterlæretradisjoner og dagens krav til studiepoengproduksjon, ”accountability” og kvalitetssikringssystemer. I dette spenningsfeltet skal den obligatoriske studentevalueringen av undervisning i ulike musikkfag finne sin plass og funksjon. Dette høgskolepedagogiske forskningsprosjektet har som bakgrunn de utfordringer som oppsto når systematisk studentevaluering ble innført i den individuelle hovedinstrumentundervisningen ved Norges musikkhøgskole. For å kartlegge og belyse disse utfordringene ble det foretatt intervjuer med hovedinstrumentlærere og deres studenter med utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan oppfatter, praktiserer og erfarer hovedinstrumentlærere og deres studenter studentevaluering av individuell hovedinstrumentundervisning? Viktige funn i undersøkelsen er at to konstituerende faktorer ved hovedinstrument-undervisningen kan virke hemmende for studentevalueringen: For det første, studentenes behov for å ha en nærmest uforbeholden tillitt til hovedinstrumentlærerens autoritet: Kravet om å innta en distansert og vurderende holdning til undervisningen kan oppleves som uforenlig med en slik tillit. For det andre, behovet for å ha en velfungerende og uanstrengt relasjon til hovedinstrumentlæreren: Redselen for å såre eller irritere læreren gjennom evalueringene kan virke hemmende på studentenes villighet til å gjennomføre evalueringer. Videre tyder resultatene på at de metodene som velges for å gjennomføre evalueringene har stor betydning for om studentevalueringen blir gjennomført i denne formen for undervisning. Prosjektet har ført til endringer i prosedyrene og metodene for studentevaluering ved Norges musikkhøgskole. Det har også resultert i at det er utarbeidet en håndbok for studenter og lærere for å imøtekomme de spesielle utfordringer som begge parter står overfor når den individuelle hovedinstrumentundervisningen skal evalueres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2007:1
dc.subjectstudentevalueringen_US
dc.subjectstudiekvaliteten_US
dc.subjectmusikkstudieren_US
dc.subjectmusikkinstrumenteren_US
dc.subjecthøyere utdanningen_US
dc.titleStudentevaluering av individuell hovedinstrumentundervisning : en case-studie av en høyere musikkutdanningsinstitusjonen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114en_US
dc.source.pagenumber309 s.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record