Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorTrondalen, Gro
dc.contributor.editorRuud, Even
dc.date.accessioned2010-02-16T08:00:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7853-052-8
dc.identifier.issn0333-3760
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172678
dc.descriptionInnhold: Et humanistisk perspektiv på norsk musikkterapi / Even Ruud. - Musikkterapi – et relasjonelt perspektiv / Gro Trondalen. - Musikkterapiforskning – mellom praksis og akademia / Brynjulf Stige. - ”Å bruke tiden – hva betyr egentlig det?” : tid og relasjon – et intersubjektivt perspektiv / Unni Tanum Johns. - Musikalsk improvisasjon, samspill, kommunikasjon og språk / Gro Hallan Tønsberg og Tonhild Strand Hauge. - Et dialogisk perspektiv på musikk som terapi / Rudy Garred. - Musikkterapi som kjær-leik : eit karnevalsk skråblikk på forholdet mellom fenomen som leik og musikkterapeutisk improvisasjon / Karette Stensæth. - En ressursorientert musikkterapi / Randi Rolvsjord. - Samfunnsmusikkterapi – mellom kvardag og klinikk / Brynjulf Stige. - Barns spontansang – læring, kommunikasjon eller “selvets teknologi”? / Jan Sverre Knudsen. - Metoder for å analysere video-opptak av musikk og bevegelse / Egil Haga. - Nevrobiologisk grunnlag for musikkterapi / Hans Borchgrevink. - Etiske aspekter ved musikkterapeutisk forskning og utviklingsarbeid / Mie Mohlin. - Musikkterapeutene som profesjonsgruppe i Norge / Ingrid Humstad Hodne. - Norsk musikkterapi på 1980- og 90-tallet – en banebrytende periode / Bente Almås. - Samspill – om musikkterapeuten i kommunen / Kari Aftret. - Fysmus-tradisjonen i musikkterapi / Ingelill Berger Eide. - Musikkterapi i tilstøtende praksis / Sissel Holten. - Konsert med spedbarn som målgruppe / Tony Valberg. - Humor og musikkterapi / Bjørn Anders Hermundstad. - Musikkterapeutisk rådgivning i et statlig kompetansesenter / Rita Strand Frisk. - Musikkterapeuten som veileder for annet fagpersonale / Rigmor Sæther. - Musikkterapien møter Marte Meo-metoden / Ingun Isene. - Musikkterapi i praksis – praksis i musikkterapi : om praksislærerens rolle i musikkterapistudiet / Merete Tobiassen Arnesen. - Supervisjon som ressurs for ferdigutdannede musikkterapeuter / Ruth Eckhoff og Silvia Breuss Grøndahl. - Music therapy and early intervention from a caring perspective / Valgerður Jonsdottir. - Struktur og styring – og noen sider ved musikkterapi med barn med autisme / Dagrun Agnes Vikesland. - Musikkterapi som læring i praksisfellesskap – en fortelling om et rockeband / Viggo Krüger. - 19 sanger fra isolatet - en casestudie om ”livshistoriene” til sanger skapt av barn med ondartede blodsykdommer / Trygve Aasgaard. - Unge jenter, musikklytting og psykisk helsevern / Grete Skarpeid. - The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM) / Gro Trondalen og Solveig Overland. - Syng ordene – der talen ikke strekker til / Torun Einbu. - Fra terapeutisk improvisasjon til samfunnsmusikkterapi / Tom Næss og Even Ruud. - Band – samspillgrupper : om metoder, innhold og mål / Kerstin Dyblie Erdal og Liv Hovden. - Musikk for demensrammede – en livsnødvendighet? / Tone Sæther Kvamme. - Om tilfeldigheter og valg / Sissel Johanna Bakken. - Paul Nordoff og Clive Robbins i Norge 1968-1977 / Tom Næss. - Samtale med Ellen Boysen / Sissel Bakken. - Samtale med Sigrid Hillestad / Sissel Bakken. - Samtale med Dagny Nesheim Jacobsen / Sissel Bakken. - Samtale med Bjørg Westby / Kari Aftret. - Samtale med Jorun Mantor / Frode Aass Kristiansen. - Den gang da, akkurat nå og litt til... / Frode Aass Kristiansen og Silje Ulvevadet Dæhlien
dc.description.abstractFørste delen av denne antologien setter fokus på teorier og refleksjoner knyttet til forskjellige sider ved musikkterapi som fag. Da musikkterapien ble institusjonalisert på syttitallet var det ved å ta utgangspunkt i de praksisarenaer og utkast til profesjonsroller som var i sin spede utvikling. Dette handlet da i første rekke om musikkpedagoger og etter hvert musikkterapeuter som hadde fått et fotfeste innen spesialundervisningen eller innenfor institusjoner med omsorg for mennesker med psykisk utviklingshemning. Denne tradisjonelle "musiker-pedagog-spesiallærer"-rollen har i løpet av disse tredve årene utviklet seg i tråd med at musikkterapeutene har begitt seg inn på stadig nye praksisarenaer. Tredje del av denne antologien har et sterkere søkelys på enkelte praksiser innen musikkterapien, da på bakgrunn av forskning og systematiske refleksjoner rundt praktisk arbeid med musikkterapi. Siste del av denne omfattende antologien tar oss med tilbake til oppstarten av norsk musikkterapiutdanning.en
dc.format.extent3064863 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen
dc.relation.ispartofseriesSkriftserie fra Senter for musikk og helseen
dc.relation.ispartofseries1en
dc.subjectmusikkterapien
dc.subjectNorgeen
dc.subjectfestskrift
dc.subjectprofesjon
dc.subjectforskning
dc.titlePerspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapien
dc.typeBooken
dc.typePeer reviewed
dc.source.pagenumber565 s.en
dc.source.volume2008en
dc.source.journalNMH-publikasjoneren
dc.source.issue3en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel