Show simple item record

dc.contributor.authorSiksjø, Toril
dc.date.accessioned2016-02-15T15:13:52Z
dc.date.available2016-02-15T15:13:52Z
dc.date.issued2016-02-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379133
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikknb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - I denne studien er hovedfokuset nettbasert pianoundervisning. Digital teknologi brukes i dag som et verktøy for lærere og elever i læringsarbeidet i skolen. Kunnskapsløftets (LK06) krav til at elevene skal kunne bruke digitale verktøy, har fått stort fokus. Hvordan digital teknologi kan fremme læring, er et høyst aktuelt tema i skoledebatten. Den digitale teknologien er også en viktig forutsetning for musikklæring som skjer utenfor skolen. Det finnes en rekke aktører på internett som gjør det mulig å lære musikk i en mer uformell kontekst. YouTube, med utallige antall instruksjonsvideoer, og ulike nettsamfunn, hvor erfaringer og kunnskap deles mellom medlemmene, er eksempler på slike aktører. I denne oppgaven vil bruken av digital teknologi belyses gjennom både den formelle og den uformelle konteksten. Problemstillingen er: ”På hvilken måte kan video-tutorials være med å støtte opp om læring i faget biinstrument/besifring i videregående skole?” For å kunne besvare spørsmålet er det gjennomført en komparativ studie av læringseffekt og motivasjon i internettbasert pianoundervisning for elever på videregående skole. To grupper elever, én gruppe som har fått undervisning fra lærer, og én gruppe som har tilegnet seg de samme ferdighetene gjennom tutorials på nett, har vært studiens informanter. Gjennom kvalitative og kvantitative metoder er ferdighetstester og intervjuer gjennomført i forkant og etterkant av prosjektet. Disse undersøkelsene har hatt til hensikt å avdekke læringseffekt og hvordan nettbasert undervisning kan påvirke motivasjonen. Forskningsprosjektet viser at det ikke er signifikante forskjeller mellom gruppene med hensyn til læringseffekt. Det som imidlertid skiller de to gruppene er informantenes vurderinger av sine egne prestasjoner, og hvordan de betrakter læringsprosessen. Informantene som hadde nettbasert undervisning vurderte seg selv og sine prestasjoner lavere enn de informantene som hadde tradisjonell undervisning, selv om gruppene presterte på samme nivå. Tolkningen av disse funnene er at video-tutorials kan være støttende i faget biinstrument/besifring hvis det ligger grundige pedagogiske vurderinger bak. Elevene trenger tilbakemeldinger og veiledning i en slik læringsprosess, for å opprettholde motivasjonen og troen på egen læringskapasitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2015
dc.subjectnettbasert pianoundervisningnb_NO
dc.subjectvideo-tutorialsnb_NO
dc.subjectmusikkopplæringnb_NO
dc.subjectvideregående skolenb_NO
dc.subjectlæringseffektnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.title"Kari lærte å spille piano da hun sluttet i kulturskolen". En komparativ studie av læringseffekt og motivasjon i internettbasert pianoundervisning for elever på videregående skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114nb_NO
dc.source.pagenumber112 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record