Show simple item record

dc.contributor.authorSolum, Erlend Magnus Barratt-Due
dc.date.accessioned2016-09-27T12:35:01Z
dc.date.available2016-09-27T12:35:01Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410959
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapinb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - Denne studien utforsker musikkterapi i gruppe innenfor konteksten av et fritidstilbud i regi av en større aktør innen rusomsorg i Norge. Fokuset for studien er deltakernes opplevelse av egen helse og livskvalitet i sammenheng med deltakelse i en musikkgruppe. Metoden for innsamling av data er deltakende observasjon. Forskningen har en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. Resultatene av studien drøftes opp mot teoretiske perspektiver fra musikkterapilitteraturen og rusforskning. Prosjektet ses i sammenheng med samfunnsmusikkterapi, ressursorientert musikkterapi, empowerment-filosfi og recovery-tenkning. Studien knytter deltakernes opplevelser i gruppa til fire kategorier som sammmen utgjør en helhetlig forståelse av helse. Disse er: mestring, følelser og vitalitet, tilhørighet, og mening og identitet. Prosjektet finner sted innenfor en frivillig kontekst, og terapibegrepet og terapeutrollen er gjenstand for diskusjon og etisk refleksjon. Studiens funn viser at deltakelse i musikkterapi kan gi både individuelt og relasjonelt utbytte for personer med varierte utfordringer knyttet til rusproblematikk. Studien presenterer erfaringer og gir spørsmål for videre forskning og fagutvikling.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract. - This study explores music therapy with a group within the context of a community center for people with dfferent drug-related issues in Norway. The research focuses on the participants experiences related to health and quality of life in relation to participating in a musical group. The method for collecting data is participatory observation. The research uses interpretative and phenomenological analysis. The results are discussed in relation to theoretical aspects form music therapy litterature, and litterature on drug related issues. The project is in conjunction to community music therapy, resource oriented music therapy, empowerment-philosophy, ande recovery-perspective. The study relates the participants experiences to four categories, which together constitutes a holistic understanding of health. These are: mastery, emotions and vitality, affiliation, and meaning and identity. The project is situated in a voluntary context, and the terms therapy, and therapist, are subject to discussion and ethical reflection. The results show that participants grow both individually and relational from music therapy and suggests that music therapy is consistent with people with different and varied drug related issues, and it presents experiences and important questions for further research.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2016
dc.subjectmusic therapynb_NO
dc.subjectgroupnb_NO
dc.subjectdrug problemsnb_NO
dc.subjectmarginalizednb_NO
dc.subjecthealthnb_NO
dc.subjectquality of lifenb_NO
dc.subjectvoluntarynb_NO
dc.subjectcommunity music therapynb_NO
dc.subjectresource orientednb_NO
dc.subjecttemporary autonomous zonenb_NO
dc.subjectmusikkterapinb_NO
dc.subjectgruppenb_NO
dc.subjectrusproblemernb_NO
dc.subjectmarginalisertnb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjectfrivillignb_NO
dc.subjectsamfunnsmusikkterapinb_NO
dc.subjectressursorientertnb_NO
dc.subjecttemporær autonom sonenb_NO
dc.titleEt biopsykososialt perspektiv på musikkterapi. En studie av deltakeres opplevelser av egen helse i en musikkterapigruppe i et rusfritt fritidstilbudnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113nb_NO
dc.source.pagenumbervi, 67 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record