Show simple item record

dc.contributor.editorStensæth, Karette
dc.contributor.editorTrondalen, Gro
dc.contributor.editorVarkøy, Øivind
dc.date.accessioned2017-05-24T10:50:34Z
dc.date.available2017-05-24T10:50:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-7853-226-3 (interaktiv pdf)
dc.identifier.isbn978-82-7853-225-6
dc.identifier.issn1893-3580
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443438
dc.descriptionInnhold: Forord. - Even Ruud 70 år / Gro Trondalen. - En nestor i musikkterapi fyller år: Even Ruud 60 år / Gro Trondalen. - Mannen som visste å svare på hundreogfemtitusenkronersspørsmålet. Om Even Ruud som fagstrateg og fagperson / Brynjulf Stige. - Musikkpedagogen Even Ruud / Harald Jørgensen. - Hilsen / Bente Almås, Rita Strand Frisk og Tom Næss. - Kva kan musikkterapi vere? / Brynjulf Stige. - «Nye handlemuligheter» gjennom handling? / Karette Stensæth. - Musik og menneske. Om en teoretisk musikforståelsesmodel i Even Ruuds tænkning og om dens forhold til musikvidenskaben / Lars Ole Bonde. - Musikkterapi og like handlemuligheter: Med rettighetsperspektiv på agendaen / Randi Rolvsjord. - Musikkterapien som lydspor i livet. Even Ruuds tekster som inspirasjon til feltet musikkterapi for barn og unge / Viggo Krüger. - Når musikk skaper nye bevegelsesmuligheter for traumatiserte barn / Unni Tanum Johns. - Doing, being, becoming – Profesjonelle musikere i musikkterapiens grenseland / Trygve Aasgaard. - Nye handlemuligheter med musikkterapi for personer med demens / Tone Sæther Kvamme. - Soundscapes. Et norsk musikkprogram i musikkklyttemetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music / Gro Trondalen. - Filosofiske perspektiver på Even Ruuds samhandlingsbegrep / Hallgjerd Aksnes. - Even Ruuds musikkbegrep anno 1986 / Odd Skårberg. - «Hot rhythms»: Rytmisk musikk som den vestlige rasjonalitetens andre / Anne Danielsen. - Musikk, identitet og geografi / Tellef Kvifte. - «Musikkterapedikk» – Barnehagefeltet og humanistiske handlemuligheter i musikkpedagogikk / Torill Vist. - Professor Andersen og vi. Om musikk, eksistens og møtetenkning / Øivind Varkøy. - Musikkundervisning som de gode intensjoners tyranni? / Petter Dyndahl og Siw Graabræk Nielsen. - Hva er selvkritisk musikkpedagogikk, og hvordan skal vi forholde oss til den? / Geir Johansennb_NO
dc.description.abstractProfessor Even Ruud er musikkforsker med et bredt nedslagsfelt innenfor musikkterapi, musikk og helse, musikkpsykologi, musikkpedagogikk og musikk og kulturforståelse. Ruuds innsats ruver, og et festskrift som dette i anledning hans 70-årsdag kunne neppe vært mer fortjent. Gjennom hele sin yrkeskarriere har Ruud tatt ansvar, både på politisk og strategisk nivå. Han har vært helt sentral i oppbyggingen av musikkterapien som studium og fagdisiplin i Norge. Ruud har også hatt stor betydning for utviklingen av musikkpedagogikken og musikkvitenskapen i Norge. Med sin tverrfaglighet og evne til å skape gode forbindelser på tvers av disipliner har han preget norsk musikkforskning gjennom mange tiår. De inviterte forfattere i dette festskriftet, enten de befinner seg i musikkterapien, musikkvitenskapen eller musikkpedagogikken, har på forskjellig vis en relasjon til Ruud og hans lange virke innenfor musikkforskningen. Alle tar utgangpunkt i Ruuds teorier og ideer, og sammen danner festskriftet en unik samling tekster om musikkens positive kraft for individ og samfunn. Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) utgir antologier i en vitenskapelig skriftserie. Dette er den 10. antologien i denne serien. CREMAH utgir også frittstående utgivelser. Publikasjoner fra CREMAH er ledd i senterets målsetning om å utvikle og formidle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon om musikk som helseressurs for mennesker og samfunn. Denne utgivelsen er et samarbeid mellom CREMAH, Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM) ved Norges musikkhøgskole og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Redaktørene, Karette Stensæth, Gro Trondalen og Øivind Varkøy, er seniorforskere ved Musikkhøgskolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2017:4
dc.relation.ispartofseriesSkriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);vol. 10
dc.relation.haspartInteraktiv pdf som leses best med Adobe Acrobat Reader. Programmet kan hentes gratis her.: https://acrobat.adobe.com/no/no/products/pdf-reader.htmlnb_NO
dc.subjectmusikkterapinb_NO
dc.subjectfestskriftnb_NO
dc.subjectmusikk og helsenb_NO
dc.subjectmusikkpedagogikknb_NO
dc.subjectmusikkvitenskapnb_NO
dc.titleMusikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruudnb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113nb_NO
dc.source.pagenumber278 s.nb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record