Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorStensæth, Karette
dc.contributor.editorKrüger, Viggo
dc.contributor.editorFuglestad, Svein
dc.date.accessioned2017-06-08T11:34:45Z
dc.date.available2017-06-08T11:34:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7853-217-1
dc.identifier.issn1893-3580
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445443
dc.descriptionInnhold. - Små barn er også store mennesker / Trond-Viggo Torgersen. - Redaktørenes forord. - ”Deltagelse” – en diskusjon av begrepet / Karette Stensæth og Dag Jenssen. - Barn og unges medvirkning i barnevernet – hvorfor og hvordan? / Elisabeth Backe-Hansen. - Møteplasser for deltagelse, egenutvikling... og musikk, i ettervern / Jan Storø. - Musikk som ressurs for ungdommers livslange læringsbehov – et tverrfaglig eksempel fra skolen og barnevernets praksis / Viggo Krüger. - Kreativ musikkverkstad – ein arena for profesjonell utvikling i barnevernspedagogutdanninga? / Svein Fuglestad. - Musikkterapi som anerkjennelse. En mor-barn gruppe innenfor rammen av barnevernet / Gro Trondalen. - Samfunnsmusikkterapi i barnehagen – en anledning til utvidet omsorg? / Anna Helle-Valle. - Musikkterapi for å skape samanheng i fosterbarn sine nettverk / Ane Bergset Mandal og Liv-Jorun Bergset. - Musikk som avleiing og kjelde til positive emosjonar. Om deltaking i musikkgruppe for einslege mindreårige flyktningar / Merete Hoel Roaldsnes. - Musikkarbeid med palestinske flyktningbarn i Libanon. Et community music perspektiv / Brit Ågot Brøske-Danielsen og Vegar Richter Storsve. - ”Til alle som har falt… en gang”. Erfaringar frå rusførebyggjande konsertføredrag for konfirmantungdomar / Lars Tuastad. - Å dele av seg selv. Om sangdeling som musikkterapeutisk metode i arbeid med rusmiddelavhengighet / Daniel Løset Kristiansen. - Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltagelse / Astrid Strandbu, Viggo Krüger og Morten Lorentzen. - Forfatterbiografiernb_NO
dc.description.abstractKan musikk være en ressurs for barn og unge i barnevernet? Kan deres deltagelse gjennom musikk gi dem verdifulle livserfaringer? Bygges tillit og identitet gjennom musikk? Kan musikk være et medium for mestring og sunn samfunnsdeltakelse, ja, en øvelse i demokrati og medborgerskap? Slike spørsmål stilles i "I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern". Tittelen beskriver en følelse som er typisk for mange barn og unge i barnevernet, følelsen av å leve i overganger, mellom til og fra, enten det er geografisk, psykologisk eller emosjonelt. Tekstene i boken antyder hvorfor og hvordan musikk kan bli en vitaliserende ressurs som skaper trygge deltakelsesprosesser for de unge. Boken er resultat av et samarbeid mellom Karette Stensæth ved Norges musikkhøgskole, Viggo Krüger ved Universitetet i Bergen og Aleris Ungplan & BOI, og Svein Fuglestad ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Redaktørene er alle aktive som forskere og undervisere og har lang praksiserfaring med musikkarbeid med barn og unge med livsutfordringer. Alle som er interesserte i tematikken vil ha glede av denne boken, og særlig de som arbeider med barn og unge, enten det er pedagoger, terapeuter, eller studenter og lærere i musikk og/eller helse- og sosialfaglige utdanninger. Dette er den niende antologien i Skriftserie fra Senter for musikk og helse siden 2008. Utgivelsen er et ledd i senterets mål om å bidra til at flere mennesker nyter godt av musikkens helsegivende verdi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserie fra Senter for musikk og helse;9
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2016:4
dc.subjectmusikkterapinb_NO
dc.subjectbarnevernnb_NO
dc.subjectmusikkdeltagelsenb_NO
dc.titleI transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevernnb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113nb_NO
dc.source.pagenumber254 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel