Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Geir
dc.date.accessioned2018-03-12T10:34:01Z
dc.date.available2018-03-12T10:34:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-7853-244-7 (pdf)
dc.identifier.isbn978-82-7853-245-4 (e-pub)
dc.identifier.issn2535-373X (online-utgave)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490071
dc.descriptionDette er en rapport fra en forskningsbasert evalueringsstudie av utdanningstilbudet Musikk på Majorstuen1 i Oslo. Den er utført i regi av og på oppdrag fra Norges musikkhøgskole. Oppdraget beskrives under overskriften grunnlaget for sluttrapporten, nedenfor. Studien har fulgt tilbudet fra oppstarten høsten 2011 og fram til og med høstsemesteret 2016. Den har vurdert prosesser og resultater opp mot tilbudets intensjoner. Dette omfatter både hvordan tilbudet har blitt etablert og fungerer, og hvordan det utvikles videre med tanke på å realisere intensjonene. Informasjon har vært samlet inn ved hjelp av dokumentanalyse, observasjon, intervjuer og spørreskjema. Våren 2014 ble det publisert en underveisrapport fra studien (Johansen, 2014), hovedsakelig bygd på dokumenter, observasjon og intervjuer. Spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført i 2015. Denne rapporten er studiens sluttrapport. Hensikten med rapporten er å gi en detaljert men likevel bred, helhetlig vurdering av tilbudet, slik det framsto i den perioden informasjonsinnsamlingen pågikk. I tillegg er det en intensjon å bidra til et refleksjonsgrunnlag for andre som ønsker å etablere et talenttilbud i musikk innenfor grunnskolens rammer, og for eventuell framtidig forskning på slike tilbud.nb_NO
dc.description.abstractHvordan kan talentopplæring i musikk legges opp innenfor grunnskolens rammer? I 2008 gikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt, Oslo musikk- og kulturskole og Norsk kulturskoleråd sammen om rapporten Tid for talent – talentutvikling i musikk. Et av forslagene der, var å sette i gang forsøk med egne musikklasser i grunnskolen fra 5. til 10. klasse. I 2011 ble et slikt forsøk igangsatt ved Majorstuen skole i Oslo, i samarbeid mellom Majorstuen skole, Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt, Oslo musikk- og kulturskole og Oslo kommune, Utdanningsetaten. Tilbudet ble gjort byomfattende, og fikk navnet Musikk på Majorstuen. En av Norges musikkhøgskoles oppgaver i samarbeidet, skulle være å gjennomføre en forskningsbasert evaluering som følger tilbudet over tid. Dette er rapporten fra denne evalueringen. Den har fulgt arbeidet fra oppstarten i 2011, til det var fullt utbygd høsten 2016. Musikk på Majorstuen framstår som svært vellykket. Tilbudet er preget av høy kvalitet på ledelses- så vel som lærernivå. Både elevene og de foresatte rapporterer om god trivsel og et godt, faglig utfordrende læringsmiljø. Elevene oppnår høy musikkompetanse. Blant de viktigste utfordringene har vært møtene mellom en grunnskolekultur og en konservatoriekultur, å legge om musikkfaget uten at bredden, herunder sjangerbredden i grunnskolefaget går tapt, og å finne en balanse mellom hjemmearbeid i musikk og andre fag uten å overbelaste elevene. Det er fremdeles behov for å arbeide videre med flere av disse utfordringene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNMH-publikasjoner;2018:2
dc.relation.ispartofseriesUtdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);vol. 2
dc.subjectmusikkutdanningnb_NO
dc.subjectMusikk på Majorstuennb_NO
dc.subjectsluttrapportnb_NO
dc.subjectforskningsbasert evalueringnb_NO
dc.titleMusikktalent i grunnskolen. En forskningsbasert evalueringsstudie av Musikk på Majorstuen. Sluttrapportnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114nb_NO
dc.source.pagenumber199 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record