• Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver 

   Nielsen, Siw Graabræk; Varkøy, Øivind (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Book; Peer reviewed, 2017-12)
   Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver (Educational Research in Music: Perspectives from didaktik, sociology and philosophy) er første volum i en ny skriftserie fra Senter for ...
  • Follo-piloten 2013-2018. Rapport fra første periode 

   Bjøntegaard, Bjørg J. Bjøntegaard (NMH-publikasjoner;2018:3, Report, 2018)
   SAMMENDRAG Follo-regionen består av følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Alle kommunene har kulturskoler. Kulturskolene i Follo har til sammen 3200 elever og varierer i størrelse fra ...
  • Musikktalent i grunnskolen. En forskningsbasert evalueringsstudie av Musikk på Majorstuen. Sluttrapport 

   Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2018:2, Report, 2018)
   Hvordan kan talentopplæring i musikk legges opp innenfor grunnskolens rammer? I 2008 gikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt, Oslo musikk- og kulturskole og Norsk kulturskoleråd sammen om rapporten Tid for ...
  • Look beyond - make a difference. Experiences from a music project in Lebanon 

   Storsve, Vegar R.; Brøske, Brit Ågot (NMH-publikasjoner;2020:4, Book, 2020)
   Look beyond – make a difference tells the story of a fascinating encounter with Muslim cultures as seen on a music project in Lebanon that the Norwegian Academy of Music (NMH) has been running for more than fifteen years. ...
  • Verden inn i musikkutdanningene. Utfordringer, ansvar og muligheter 

   Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (NMH-publikasjoner;2021:2, Book; Peer reviewed, 2021)
   Hva innebærer «aktiv dialog med omverdenen» i høyere musikkutdanning? Og hva skjer når «verden», gjennom slik dialog, slipper inn i musikkutdanningene? I denne antologien diskuteres det bredere formidlings- og samhandlin ...