Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJanner, Catharina
dc.date.accessioned2018-12-20T08:22:15Z
dc.date.available2018-12-20T08:22:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578412
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapinb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven utforsker tre brukeres opplevelser av musikkterapi ved en kommunal avdeling for psykisk helse og avhengighet, organisert innenfor hjemmebaserte tjenester. Brukerne var brukere av avdelingens tilbud innen psykisk helse. Musikkterapien ble etablert som et praksissamarbeid mellom avdelingen og musikkterapistudiet på Norges musikkhøgskole. Prosjektets hovedmålsetting var å se hva musikkterapien tilbøy brukerne av opplevelser innenfor denne konteksten, da hjemmebasert musikkterapi fortsatt er et relativt lite utforsket felt i Norge per i dag. Høsten 2017 deltok brukerne på minst seks individuelle musikkterapisesjoner samt på et avsluttende semi-strukturert intervju. Musikkterapien besto av aktiviteter som ble formet ut fra brukernes ønsker og behov, samt samtaler om temaer som oppsto fra musikkaktivitetene. Denne kvalitative studien er strukturert som et ”instrumental embedded single case”. Både sesjoner og intervjuer ble tatt lydopptak av, transkribert og analysert med bruk av Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Studiens resultater er delt opp i tre kategorier: 1) Musikkopplevelser, 2) Autonomi og relasjon og 3) I møte med egne evner. Avslutningsvis drøftes kategoriene samlet og diskuteres ut ifra konteksten av hjemmebaserte tjenester. Emneord: musikkterapi, hjemmebasert, kommune, psykisk helse, individuell, relasjonell tilnærming, ressursorientert, empowerment, recovery.nb_NO
dc.description.abstractParticipants’ experiences of individual music therapy in a home based municipal department within mental health services. - ABSTRACT - This master thesis explores three participants’ experiences of home based music therapy, at a municipal department for mental health and addiction. The participants were clients at the department’s mental health services. The music therapy was established as a work experience project, in collaboration between the municipal department and the Norwegian Academy of Music. The main goal was to explore what experiences the music therapy offered the participants in this specific context, since it still is a relatively unexplored field in Norway today. During the fall semester of 2017, the participants had at least six individual music therapy sessions each, as well as a semi-structured interview after the music therapy was finished. The music therapy consisted of activities formed out of the participants wishes and needs, and dialogues around themes emerging from the music activities. This is a qualitative study, formed as an instrumental embedded single case. Both the sessions and the interviews were recorded, transcribed and analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). The results are divided into three categories: 1) Music experiences, 2) Autonomy and relationships and 3) Meeting one’s abilities. In the end, the categories are collectively discussed and linked to the context of home based services. Keywords: music therapy, home based, municipal, mental health, individual, relational approach, resource oriented, empowerment, recovery.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2018
dc.subjectmusikkterapinb_NO
dc.subjecthjemmebasertnb_NO
dc.subjectkommunenb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectindividuellnb_NO
dc.subjectrelasjonell tilnærmingnb_NO
dc.subjectressursorientertnb_NO
dc.subjectempowermentnb_NO
dc.subjectrecoverynb_NO
dc.subjectmusic therapynb_NO
dc.subjecthome basednb_NO
dc.subjectmunicipalnb_NO
dc.subjectmental healthnb_NO
dc.subjectindividualnb_NO
dc.subjectrelational approachnb_NO
dc.subjectresource orientednb_NO
dc.subjectempowermentnb_NO
dc.subjectrecoverynb_NO
dc.titleBrukeropplevelser av individuell musikkterapi i et hjemmebasert kommunalt tilbud for psykisk helsenb_NO
dc.title.alternativeParticipants’ experiences of individual music therapy in a home based municipal department within mental health servicesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113nb_NO
dc.source.pagenumber[6], 74 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel