Show simple item record

dc.contributor.authorLøsnes, Marion Bræstrup
dc.date.accessioned2019-02-07T14:48:14Z
dc.date.available2019-02-07T14:48:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584431
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapinb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - Denne masteroppgaven setter søkelys på arbeid med barn som lever som pårørende i musikkterapien. Hovedproblemstillingen i oppgaven er: På hvilke måter kan musikkterapi møte behovene til barn som lever som pårørende? Metoden i oppgaven er en hermeneutisk litteraturstudiet hvor jeg gjennom en bred definisjon av litteratur kartlegger behovene og rettighetene til barn som er pårørende, og hvordan musikkterapien kan imøtekomme disse. Jeg tar for meg teori om hva musikkterapien er, før jeg ser nærmere på pårørende barn som brukergruppe, helserisikoene som er forbundet med en utfordrende oppvekst og de behovene og formelle rettighetene pårørende har. Jeg tar så for meg det som er dokumentert av arbeid med brukergruppen i musikkterapeutisk litteratur. Med utgangspunkt i dette drøfter jeg funnene mine, og hvordan musikkterapien kan møte barn som lever som pårørende. Oppsummert ser jeg at det kan være hensiktsmessig å benytte pårørendebegrepet. At det er lite musikkterapeutisk arbeid spesifikt rettet mot pårørende. Jeg har også sett at musikkterapi har egenskaper som kan møte behovene til barn som lever som pårørende, men at det trengs musikkterapeuter som tar initiativ til dette arbeidet. Nøkkelord: Barn som pårørende, barn som lever som pårørende, pårørende, musikkterapi, forebyggende arbeidnb_NO
dc.description.abstractAbstract. - This master thesis examines work with children as "pårørende" in music therapy. This Norwegian term denotes next of kin, dependents and those whose life is directly influenced by someone's condition. The main research question is: In which ways can music therapy meet the needs of children living as next of kin (pårørende)? The thesis is a hermeneutic literature review where I use a wide range of literature to chart the needs and rights of children that live as next of kin, and how music therapy can meet these. I examine theory on the nature of music therapy, before examining children that are next of kin as recipients, the health risks associated with adverse childhood experiences, their needs and legal rights. I go on to review what musical therapy work with the group is documented in musical therapy literature. This forms the basis for a discussion of the finds, and how music therapy can meet the needs of children living as next of kin. In summary I state that a more active use of the term "pårørende" would be beneficial. There is not a lot of musical therapy work specifically directed at next of kin. I observe that musical therapy has qualities that can meet the needs of children living as next of kin, and that there is a need for music therapist to initiate this effort. Keyword: Children as next of kin, next of kin, dependents, close relative, music therapy, preventive worknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2018
dc.subjectbarn som pårørendenb_NO
dc.subjectbarn som lever som pårørendenb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectmusikkterapinb_NO
dc.subjectforebyggende arbeidnb_NO
dc.subjectchildren as next of kinnb_NO
dc.subjectnext of kinnb_NO
dc.subjectdependentsnb_NO
dc.subjectclose relativenb_NO
dc.subjectmusic therapynb_NO
dc.subjectpreventive worknb_NO
dc.titleDe usynlige barna. Musikkterapi i møte med behovene til barn som lever som pårørende.nb_NO
dc.title.alternativeThe invisible children. Music therapy in interaction with children as next of kinnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113nb_NO
dc.source.pagenumberviii, 61 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [283]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record