Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Tove Midtbø
dc.date.accessioned2019-10-17T08:07:49Z
dc.date.available2019-10-17T08:07:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622700
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikknb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - Temaet for denne masteroppgava er valg av repertoar innenfor studieretning for Musikk, dans og drama, og det er videre tatt utgangspunkt i hovedinstrumentundervisninga i fagene Musikk, IKS1 og IKS2. Studiens hovedproblemstilling er Hva velger sanglærere på videregående skole som repertoar, og hva regulerer deres innholdsvalg. For å få svar på disse spørsmålene ble det tatt i bruk en spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer. Undersøkelsene og analysen ble videre gjort med utgangspunkt i didaktisk teori med hovedvekt på danningsteori og innholdskategorien. Gjennom en analyse av de samlede resultatene ble det avdekket at det aktualiserte repertoaret i hovedinstrumentundervisninga i videregående skole viser stor grad av variasjon i sjanger. Denne variasjonen i sjangervalget er også gjelder for de fleste av de deltagende lærerne i studien. Videre viser studien at lærernes kompetanse og erfaring, elevens ønsker og motivasjon, ulike musikalske og sangtekniske faktorer ved repertoaret, og læreplanen som styringsdokument, på ulike måter er med på å regulere lærernes innholdsvalg.nb_NO
dc.description.abstractSummary. - The topic of this master thesis is vocal teachers’ choice of repertoire within the principal instrument subject in upper secondary school («musikklinje»). The main research questions in this study are: What do vocal teachers in upper secondary school choose as repertoire, and what regulate their content selection? In order to answer these questions, a survey and qualitative interviews were carried out. Furthermore, the data collection and analysis were done applying theory on education with a particular emphasize on theories of Bildung and subject content theory. The analysis of the collected data showed that the actualized repertoire of the teaching of the principal instruments in upper secondary school is varied in regard to musical genre. Moreover, the study showed that the teachers’ competence and experience, the students’ wishes and motivation, various musical and vocal technical factors characterizing the repertoire, and the curriculum («læreplanen») as a steering document, in different ways are involved in regulating the teachers’ choice of content.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2019
dc.subjectsangnb_NO
dc.subjectvideregående skolenb_NO
dc.subjectundervisningsplanleggingnb_NO
dc.subjectsangundervisningnb_NO
dc.subjectrepertoarnb_NO
dc.subjectmusikklinjenb_NO
dc.subjectsingingnb_NO
dc.subjectupper secondary schoolnb_NO
dc.subjectsingingnb_NO
dc.subjectvocal teachersnb_NO
dc.subjectsanglærerenb_NO
dc.subjectcurriculum planningnb_NO
dc.titleValg av repertoar i sangundervisninga i videregående skole. Et bevisst eller bevisstløst valg ....nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114nb_NO
dc.source.pagenumberiv, 112 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [199]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record