Show simple item record

dc.contributor.authorTøsse, Bjørn-Petter
dc.date.accessioned2021-04-20T11:43:16Z
dc.date.available2021-04-20T11:43:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738655
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemneen_US
dc.description.abstractSammendrag - Denne masteroppgaven undersøker kjennetegn på bryllupsmusikken fra den bulgarske delen av Trakia i perioden 1980-2020 med hovedvekt på de musikalske aspektene rytmikk, harmoni, melodi og ornamentikk. Denne masteroppgaven går også inn på i hvilke kontekster trakisk bryllupsmusikk blir brukt, og hvordan musikken har endret seg over en periode på 40 år. Oppgaven baserer seg på kvalitative intervjuer med to musikere med en stor innflytelse på området, egne tilegnede erfaringer fra kandidaten, relevant litteratur og analyser av offentlig tilgjengelig lydopptak.en_US
dc.description.abstractAbstract - This master thesis explores characteristics of the wedding music from the Bulgarian part of the region Thrace during the period 1980-2020 with a focus on the musical aspects rhythmic, harmony, melody and ornamentation. This master thesis will also explore the usage of Thracian wedding music in different contexts and how the music has changed over a period of 40 years. The thesis is based on qualitative interviews with two musicians, who have had a large impact on the respective music, experiences with the music by the candidate, relevant literature and analyses of publicly available audio recordings.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne;2020
dc.subjectbryllupsmusikken_US
dc.subjectTrakiaen_US
dc.subjectrytmikken_US
dc.subjectharmonien_US
dc.subjectornamentikken_US
dc.subjectmelodien_US
dc.subjectbulgarsk muskken_US
dc.titleMusikk til folket! En undersøkelse av bulgarsk bryllupsmusikk i Trakia fra 1980 til 2020en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Annen musikkvitenskap: 119en_US
dc.source.pagenumber99 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [199]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record