• An interactive technology for health: New possibilities for the field of music and health and for music therapy? A case study of two children with disabilities playing with ‘ORFI’ 

   Stensæth, Karette; Ruud, Even (Series from the Centre for Music and Health;8, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Digital music technology represents new challenges as well as new possibilities for the discipline and practice of music therapy. When such technology also incorporates interactivity, even further steps are taken in our ...
  • Et humanistisk perspektiv på norsk musikkterapi 

   Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Når jeg i det følgende skal skissere noen sentrale kjennetegn ved en ”humanistisk musikkterapi”, er det på bakgrunn av konkurrerende paradigmer i musikkterapifeltet. I første rekke synes det viktig å vise særpreget ved en ...
  • Et musikkprosjekt for helse, utvikling og konfliktløsning. En fotoreportasje fra Libanon 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Norges musikkhøgskole (NMH) har gjennom ti år sendt sine musikkpedagogikkstudenter til en palestinsk flyktningleir i Libanon. Førstelektor ved NMH, Vegar Storsve, sammen med musikkpedagogkollega Petter Barg, har systematisk ...
  • Fra terapeutisk improvisasjon til samfunnsmusikkterapi 

   Næss, Tom; Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Da musikkterapien slo rot i Norge på syttitallet, var det ikke minst med støtte og påvirkning fra musikkterapeutene Paul Nordoff og Clive Robbins. Med sin metode, klinisk improvisasjon, åpnet de opp for en helt ny musikalsk ...
  • Handlemuligheter og musikalsk aktørskap. Om å avgrense musikkterapi fra musikkpedagogikk 

   Ruud, Even (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   Å definere og avgrense fagfelt er en øvelse som lett skaper diskusjoner. Deltakerne i feltet kan ha ulike og kanskje motstridende interesser og det kan oppstå en kamp om hegemoniet. Definisjoner handler om å sette ord på ...
  • Håp og anerkjennelse : om et musikkprosjekt blant ungdommer i en palestinsk flyktningleir 

   Storsve, Vegar; Westby, Inger Anne; Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   The questions raised in this report concern to what extent a music project can strengthen a sense of self and identity, the experience of belonging to own traditions among Palestinian youth. Further, how it is possible to ...
  • Health affordances of the RHYME artefacts 

   Ruud, Even (Series from the Centre for Music and Health;8, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   The author presents a theoretical exploration of the health affordances of the RHYME artefacts in response to the following questions in the following article: To what extent can the RHYME project be seen within the ...
  • Hope and recognition. A music project among youth in a Palestinian refugee camp 

   Storsve, Vegar; Westby, Inger Anne; Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   Hope and recognition are keywords that characterize the cultural and humanitarian aid The Norwegian Academy of Music together with NORWAC2 and Forum for Culture and International Cooperation are doing in South-Lebanon. ...
  • Music for health, development and conflict resolution: Photo documentation from Lebanon 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2020:4, Chapter, 2020)
   How we think about music education has changed significantly since ‘singing’ was implemented as a school subject in Norway more than 200 years ago. At that time, it was decided that schools should provide all children with ...
  • Music, grief and life crisis 

   Ruud, Even (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   We know from personal experience (or from the media, at least) that individuals sometimes use music as a means of regulating their energy level, reducing stress or merely seeking a better harmony in life. In addition to ...
  • Musical life stories : narratives on health musicking 

   Bonde, Lars Ole; Ruud, Even; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Centre for Music and Health Publication Series;Skriftserie fra Senter for musikk og helse;6, Book; Peer reviewed, 2013)
   Editors’ Preface - This anthology originates from one of the research initiatives of the Centre for Music and Health at the Norwegian Academy of Music. It has been a central aim of the centre, and of this project in ...
  • Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2009:5, Book; Peer reviewed, 2009)
   Denne boken er den første norske antologien som omhandler feltet musikk og psykisk helsevern. Hvert av kapitlene representerer et stykke pionerarbeid innen musikkterapien, og viser samtidig at det har skjedd en stor utvikling ...
  • Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2009:5, Book; Peer reviewed, 2009)
   Denne boken er den første norske antologien som omhandler feltet musikk og psykisk helsevern. Hvert av kapitlene representerer et stykke pionerarbeid innen musikkterapien, og viser samtidig at det har skjedd en stor utvikling ...
  • Musikk med helsekonsekvenser. Et musikkpedagogisk prosjekt for ungdommer i en palestinsk flyktningleir 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2011:2, Peer reviewed; Chapter, 2011)
   Recent research and practice has pointed to possible health consequences of musical activities. This article investigates possible health consequences of participating in a community music project among Palestinian children ...
  • Musikk, identitet og helse – hva er sammenhengen? 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2011:3, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   La oss gå ut i fra at det er en sammenheng mellom musikk, identitet og helse – og at vi trenger både teoretiske argumenter og empiri for å synliggjøre hva en slik forbindelse skulle bestå i. I denne artikkelen skal jeg ...
  • Musikkterapi i praksis [interaktiv pdf med lyd- og videoreferanser] 

   Næss, Tom; Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2017:1, Book, 2017)
   Musikkterapi i praksis. - I denne samlingen av fortellinger fra musikkterapeuters praksishverdag får du spennende innsyn i betydningsfulle øyeblikk og meningsfylte musikalske opplevelser med barn, unge og voksne. Via ...
  • Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi 

   Ruud, Even; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse, Book; Peer reviewed, 2008)
   Første delen av denne antologien setter fokus på teorier og refleksjoner knyttet til forskjellige sider ved musikkterapi som fag. Da musikkterapien ble institusjonalisert på syttitallet var det ved å ta utgangspunkt i ...
  • Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi 

   Trondalen, Gro; Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse, Book; Peer reviewed, 2008)
   Første delen av denne antologien setter fokus på teorier og refleksjoner knyttet til forskjellige sider ved musikkterapi som fag. Da musikkterapien ble institusjonalisert på syttitallet var det ved å ta utgangspunkt i de ...