• Artist or researcher? Tradition or innovation? Challenges for performing musician and arts education in Europe 

   Georgii-Hemming, Eva; Angelo, Elin; Gies, Stefan; Johansson, Karin; Rolle, Christian; Varkøy, Øivind (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 17, Chapter, 2016)
   This research note presents an overview of Discourses of Academization and the music Profession in Higher Music Education (DAPHME). DAPHME is a three-year research project, commencing in January 2016 and ending in December ...
  • Et forsvar for kunstverket – re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning 

   Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2021:2, Chapter; Peer reviewed, 2021)
   Hanne Rinholm and Øivind Varkøy argue that several examples of music education scholarship worldwide critique concepts, such as the aesthetic and aesthetic upbringing, based on the assumption that these concepts construct ...
  • La oss snakke om kvalitet. Et forsøk 

   Varkøy, Øivind (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Jeg har alltid hatt problemer med forestillinger om at kvalitet kun er noe hver enkelt av oss tillegger fenomenene i verden, at «kunstnerisk kvalitet» er noe som noen tillegger musikk fordi de har makt til å gjøre det (jf. ...
  • Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud 

   Stensæth, Karette; Trondalen, Gro; Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2017:4, Book; Peer reviewed, 2017)
   Professor Even Ruud er musikkforsker med et bredt nedslagsfelt innenfor musikkterapi, musikk og helse, musikkpsykologi, musikkpedagogikk og musikk og kulturforståelse. Ruuds innsats ruver, og et festskrift som dette i ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 16 

   Georgii-Hemming, Eva; Holgersen, Sven-Erik; Varkøy, Øivind; Väkevä, Lauri (NMH-publikasjoner;2015:8, Book; Peer reviewed, 2015)
   Volume 16 of Nordic Research in Music Education Yearbook includes 16 articles. The themes of the contributions represent a wide variety of interests within the Nordic music education community, including philosophy of music ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 17 

   Väkevä, Lauri; Georgii-Hemming, Eva; Holgersen, Sven-Erik; Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2016:5, Book; Peer reviewed, 2016)
   Volume 17 of Nordic Research in Music Education Yearbook includes ten articles and two research notes. The themes of the contributions represent a wide variety of interests within the Nordic music education community, ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 18 

   Varkøy, Øivind; Georgii-Hemming, Eva; Kallio, Alexis; Pio, Frederik (NMH-publikasjoner;2017:8, Book, 2018)
   Nordic Research in Music Education Yearbook has been published since 1997 by the Norwegian Academy of Music. This Volume 18 includes seventeen articles. The themes of the contributions represent a wide variety of interests ...
  • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 19 

   Pio, Frederik; Kallio, Alexis; Varkøy, Øivind; Zandén, Olle (NMH-publikasjoner;2018:6, Book; Peer reviewed, 2019)
   Nordic Research in Music Education Yearbook has been published since 1997 by the Norwegian Academy of Music. This volume (19) includes nine articles. In the opening article Bengt Olsson and Einar Nielsen are discussing ...
  • Professor Andersen og vi. Om musikk, eksistens og møtetenkning 

   Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Denne teksten kretser omkring Otto Friedrich Bollnows eksistenspedagogiske tenkning. Møte-begrepet står sentralt. Det er tre grunner til dette. For det første kan begrepet være særlig aktuelt når troen på det saliggjørende ...
  • The role of music in music education research : reflections on musical experience 

   Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner; 2009, nr 8, Academic article; Peer reviewed, 2009)
   First in this article the role of theories of musicology in music education research is considered. Second, the case in point is examined where the focus of music education research is brought bo bear directly on music ...
  • Sangene som samlet oss 

   Varkøy, Øivind (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Det hender at sanger samler og manifesterer felles forståelser av verden hos en gruppe mennesker. Det hender at sanger trøster. Og det hender at sanger virker dannende. I det følgende vil jeg drøfte sangene Til ungdommen ...
  • The changing concept of aesthetic experience in music education 

   Fossum, Hanne; Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2013:1, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   The article’s goals are to contribute to the clarification of the term aesthetic experience used in the context of music education, and to discuss different interpretations of Kant in this context. As the musical aesthetic ...
  • Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver 

   Nielsen, Siw Graabræk; Varkøy, Øivind (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Book; Peer reviewed, 2017-12)
   Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver (Educational Research in Music: Perspectives from didaktik, sociology and philosophy) er første volum i en ny skriftserie fra Senter for ...
  • Væren og makt. Om opplevelser og forståelser av instrumentalpedagogiske praksiser 

   Angelo, Elin; Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2012:2, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   This article takes the form of a discussion about experiences and understandings of instrumental music teaching where Martin Heidegger's philosophy, that seeks an authentic being within art, and Michel Foucault's ...