Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRoset, Randi-Merete
dc.date.accessioned2012-10-16T09:36:22Z
dc.date.available2012-10-16T09:36:22Z
dc.date.issued2012-10-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172538
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapino_NO
dc.description.abstractDenne teksten handlar om gjennomføring av skulekonsertar på spesialskular. Desse skulane har på lik linje rett til eit skulekonserttilbod frå Den kulturelle skulesekken (DKS) som andre skular. Eg freistar å finne ut av kva som fungerar ved skulekonserttilbodet ved å svare på problemstillinga: Kva erfaringar har musikarar og kulturkontaktar i forhold til gjennomføring av skulekonsertar i møte med elevar med særskilde behov på spesialskular? Eg vil fokusere på det musikalske møtet mellom musikar og målgruppe og sjå på formidling i eit samhandlingsperspektiv. Som grunnlag for dette vel eg å bruke teori av Christopher Small (1998), Hans- Georg Gadamer (1997) og Dorothy Irving (1977). Eg vil vidare diskutere skulekonserttilbodet i lys av diskursfeltet samfunnsmusikkterapi, der eg ynskjer å skape ei bevisstgjering rundt kompetansen fagfeltet har. Oppgåva tek for seg rettar borna har i forhold til kulturtilbodet og kvifor slike tiltak kan vere viktige. Gjennom kvalitative intervju med tre musikarar frå formidlarsida og frå mottakarsida, tre kulturkontaktar gjorde eg funn som handlar om gjennomføring frå forarbeid til sjølve konserten og tankar rundt funksjon, meining og mål med skulekonserttilbodet. Etter inspirasjon av systematisk tekstkondensering som analyse kom eg fram til fem rådande tema som eg har valt å kalle tydingsfulle verkemiddel, kommunikasjon, tilrettelegging, målsetjing og haldning og handling. Eit relasjonelt perspektiv i formidling står sentralt etter analyse og sett i samanheng med musikkestetikken.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2012
dc.subjectspesialskuleno_NO
dc.subjectspesialskoleno_NO
dc.subjectskulekonsertno_NO
dc.subjectskolekonsertno_NO
dc.subjectsamfunnsmusikkterapino_NO
dc.subjectmusikkformidlingno_NO
dc.subjectkulturtilbodno_NO
dc.subjectkulturtilbudno_NO
dc.subjectsamhandlingno_NO
dc.subjectrelasjonerno_NO
dc.titleVåg å tenk stort, våg å tenk enkelt : om skulekonserttilbod for spesialskularno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113no_NO
dc.source.pagenumber68, [10] s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [199]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel