Show simple item record

dc.contributor.authorLøvstad, Heidi
dc.date.accessioned2019-10-15T13:48:12Z
dc.date.available2019-10-15T13:48:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622315
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapinb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - Å utvide seg selv gjennom rap - Denne masteroppgaven er en kvalitativ intervjustudie av en gruppe med 4 elever i en videregående skole i spesialundervisning, der improvisert rap har vært anvendt som en viktig musikksjanger i musikkterapitilbudet gjennom et skoleår. Problemstillingen for denne masteroppgaven er: «Hvilken betydning har improvisert rap for en gruppe elever i en spesialavdeling ved en videregående skole?» For å finne svar på problemstillingen brukte jeg semi-strukturert kvalitativt forskningsintervju som metode, og jeg intervjuet selv de 4 elevene. Resultatene ble deretter analysert med utgangspunkt i Malteruds standardiserte tekstkondensering. Resultatene av studien kan tyde på at improvisert rap har hatt betydning for deltakerne, blant annet med tanke på friheten til å uttrykke seg gjennom rap, sterke fellesskapsopplevelser og samhold blant medlemmene i gruppa og på framføring. Nøkkelord: rap, freestyle rap, improvisert rap, improvisasjon, gruppe, spesialundervisningnb_NO
dc.description.abstractAbstract. - Rap as a way to expand yourself - This master's thesis is a qualitative interview study, where four students in special education in high school were interviewed after participating in improvised rap as part of their music therapy program during a school year. The problem to be addressed in this master's thesis is: “What significance can improvised rap have for a group of students in special education in high school?” To find answers, I used a semi-structured qualitative research interview as a method, and I interviewed the 4 students myself. The results were then analyzed based on Malterud's standardized text condensation. The results of the study indicate that improvised rap has had an impact on the participants, among other things in relation to the freedom to express themselves through rap, strong experiences of community and unity among the members of the group and on performance. Keywords: rap, freestyle rap, improvised rap, improvisation, group, special educationnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2019
dc.subjectrapnb_NO
dc.subjectfreestyle rapnb_NO
dc.subjectimprovisert rapnb_NO
dc.subjectimprovisasjonnb_NO
dc.subjectgruppenb_NO
dc.subjectspesialundervisningnb_NO
dc.subjectimprovised rapnb_NO
dc.subjectimprovisationnb_NO
dc.subjectgroupnb_NO
dc.subjectspecial educationnb_NO
dc.titleÅ utvide seg selv gjennom rap. En kvalitativ studie om bruk av improvisert rap med en gruppe ungdommer i spesialundervisningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113nb_NO
dc.source.pagenumber72 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [170]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record