Show simple item record

dc.contributor.authorOseland, Julia Løvdahl
dc.date.accessioned2019-10-15T14:12:32Z
dc.date.available2019-10-15T14:12:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622392
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapinb_NO
dc.description.abstractSammendrag. - Denne studien undersøker hva et barnehagetilpasset musikktilbud kan tilby sett fra et helseperspektiv. I studien gjennomføres det musikksamlinger i en barnehage, og det anvendes deltagende observasjon, samt kvalitative forskningsintervju av deltagende barn og pedagoger. Resultatene av studien antyder at musikktilbudet kan være med på å bidra til at barn får oppleve glede og positive emosjoner, positive opplevelser knyttet til spill på instrumenter, og at musikktilbudet kan legge til rette for musikkopplevelser som både kan skape et høydepunkt i barnehagehverdagen og som kan tenkes å gi estetiske erfaringer. Resultatene peker også mot at musikktilbudet kan tilby kroppslig utfoldelse gjennom bevegelse og dynamiske uttrykk, og fellesskap gjennom delte opplevelser, musikklek og deltagelse i det som skapes felles. Studien redegjør for ulike vinklinger av helsebegrepet, og ved hjelp av teoretiske perspektiv utforskes det hvordan funnene kan forståes som helsefremmende gjennom å knytte dem til psykisk og mentalt velvære, kroppslig velvære og sosialt velvære, samt helse forstått som opplevelse, ressurs og prosess. Nøkkelord: Barnehage, barn, musikktilbud, musikk, helse, helsemusisering, helsefremmende, velvære, estetisk, glede, kroppslighet, fellesskapnb_NO
dc.description.abstractMusikkbaluba. A qualitative study of music activities in Kindergarten from a health perspective. - Abstract - This study researches what music activities adjusted to Kindergartens can offer, seen from a health perspective. The study is based on music gatherings in a Kindergarten, applying participant observation and qualitative research interviews with participating children and educators. The results from this study indicate that the music activities contribute to children experiencing joy and positive emotions, positive experiences tied to playing instruments, and that the activities facilitate music experiences, which can both create a highlight in the everyday life in Kindergartens and provide aesthetic experiences. The results also point to how music activities offer bodily expressions through movement and dynamic expressions, and community through shared experiences, musical play and participating in shared creation. The study outlines multiple approaches to health, and by using theoretical perspectives explores how the findings can be viewed as health promotion by making a link to mental, bodily and social wellbeing, as well as understood as experience, resource and process. Keywords: Kindergarten, children, music activity, music, health, health musicing, health promotion, wellbeing, aestethic, joy, physicality, communitynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges musikkhøgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2019
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectmusikktilbudnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjecthelsemusiseringnb_NO
dc.subjecthelsefremmendenb_NO
dc.subjectvelværenb_NO
dc.subjectestetisknb_NO
dc.subjectgledenb_NO
dc.subjectkroppslighetnb_NO
dc.subjectfellesskapnb_NO
dc.subjectkindergartennb_NO
dc.subjectchildrennb_NO
dc.subjectmusic activitynb_NO
dc.subjectmusicnb_NO
dc.subjecthealthnb_NO
dc.subjecthealth musicingnb_NO
dc.subjecthealth promotionnb_NO
dc.subjectwellbeingnb_NO
dc.subjectaestethicnb_NO
dc.subjectjoynb_NO
dc.subjectphysicalitynb_NO
dc.subjectcommunitynb_NO
dc.titleMusikkbaluba. En kvalitativ studie av musikkstund i barnehagen sett fra et helseperspektivnb_NO
dc.title.alternativeMusikkbaluba – a qualitative study of music activities in Kindergarten from a health perspectivenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113nb_NO
dc.source.pagenumberix, 82 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [283]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record