Show simple item record

dc.contributor.authorThorsnes, Halvor Halset
dc.date.accessioned2020-11-12T08:50:32Z
dc.date.available2020-11-12T08:50:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687505
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikken_US
dc.description.abstractSammendrag - Masteroppgavens formål er å rette søkelyset mot popartister på toppnivå i Norge, med hovedfokus på deres refleksjoner rundt temaene musikalsk bakgrunn, den musikalske hverdagen som artist, musikkutdanning og begrepet talent. Fire artister på toppnivå i Norge har deltatt som informanter i studien. Problemstillingen lyder: Hvordan oppfattes og brukes ordet talent hos popartister med formell musikkutdanning versus artister uten formell musikkutdanning, og hvordan forholder disse oppfatningene seg til oppfatninger om betydning av utdanning og læring? For å svare på dette, anvender jeg tidligere forskning om begrepene talent, ekspertise, og formell og uformell læring, og innhentet empiri fra intervju. Jeg har valgt å anvende kvalitative forskningsintervju som metode for innsamling av empiri. Målet har vært å få informantene til å beskrive og reflektere over sin musikalske bakgrunn, sin musikalske hverdag, musikkutdanning og sitt forhold til begrepet talent. Refleksjonene til mine informanter danner det empiriske materialet til oppgaven. Dette har jeg sett på i lys av tidligere forskning, og diskutert for å forsøke å komme med mulige svar på problemstillingen.en_US
dc.description.abstractAbstract - The goal for this master thesis is to shed light on pop artists in Norway, and their reflections on the subject’s practice, ambition, musical background, and their thought on the term talent. In this master thesis I have recruited four top artists from Norway. The research question to be addressed in this master thesis is How do pop artists with formal music education versus pop artists with no formal music education understand and use the term talent, and how does these understandings relate to understanding and meaning of education and learning? To answer this question, I conducted a qualitative study using interviews with four informants. The goal was that the informants were able to describe and reflect on their own musical development, their day-to-day music life, and their understanding of the terms talent. I also gathered former study on talent, practice, and formal and informal learning. The informants' reflections create the empirical base for this thesis. I have compared the empirical base with earlier research on the subject, with a goal in mind; gather possible answers to my research question.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2020
dc.subjectmusikalsk talenten_US
dc.subjectpopartisteren_US
dc.subjecttalenten_US
dc.subjectlæringen_US
dc.titleArv eller innsats? Oppfatninger av ordet talent hos norske popartister og hvordan disse oppfatningene forholder seg til betydning av utdanning og læring.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.source.pagenumbervi, 93 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [219]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record