Show simple item record

dc.contributor.authorWaag, Malena Teistedal
dc.date.accessioned2022-11-09T08:57:06Z
dc.date.available2022-11-09T08:57:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030829
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapien_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler et av de nye temaene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020,folkehelse og livsmestring, og hvordan musikkterapeuter kan bidra i arbeidet med dette tverrfaglige temaet i grunnskolen. Studien har et kvalitativt design, en hermeneutisk tilnærming og svarer på følgende problemstilling: Kan musikkterapifremme folkehelse og livsmestring hos elever i grunnskolen, og i så fall hvordan? Ogfølgende forskningsspørsmål: Hvordan opplever et utvalg musikkterapeuter å arbeide med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i grunnskolen? ogHvordan beskriver et utvalg musikkterapeuter arbeidet meddet tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i praksis?Problemstillingenbelyses gjennom semistrukturerte intervjuer av fire musikkterapeuter som jobber i grunnskolen. Funnene fra analysen viserat musikkterapeuteneopplever de har mye å bidra medi arbeidet med det tverrfaglige temaet. Musikkterapeutene jobber særlig med å styrke elevenes mestringstro, identitet, kommunikasjonskompetanse og relasjonelle ferdigheter. Funnene blir diskutert i lys av aktuell teori og tidligere forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges musikkhøgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkterapi;2022
dc.subjectmusikkterapien_US
dc.subjectbarn og ungeen_US
dc.subjectfolkehelse og livsmestringen_US
dc.subjectmestringen_US
dc.subjectidentiteten_US
dc.subjectkommunikasjonskompetanseen_US
dc.subjectgrunnskolenen_US
dc.subjecttilpasset opplæringen_US
dc.titleFolkehelse og livsmestring – musikkterapi i grunnskolen. En kvalitativ intervjustudie av musikkterapiens plass i arbeidet med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i grunnskolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkterapi: 113en_US
dc.source.pagenumbervi, 73 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Masteroppgaver [283]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Show simple item record