• Norsk musikkterapi på 1980- og 90-tallet : en banebrytende periode 

      Almås, Bente (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Dagens mangfold av arenaer for musikkterapeuter i Norge er nok et resultat av at fagmiljøet har hatt en kontinuerlig diskusjon om musikkterapeutens rolle i samfunnet siden begynnelsen av 80-tallet. Virksomheten jeg har ...