Recent Submissions

 • Frå gymsal til Garage. Samfunnsmusikkterapi på DPS 

  Lydvo, Øystein (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Dette er historia om bandet Funny Hearts, som var eit musikkterapitilbod på eit distriktspsykiatrisk senter (DPS) i tre år. Det som skil Funny Hearts frå andre musikkterapiband eg har jobba med i psykisk helsevern, er at ...
 • Therese - en videofortelling 

  Næss, Tom (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Fra å være gitt opp av leger som mente det var best at Therese skulle få dø, til å opptre og musisere sammen med familiemedlemmer er det en lang vei. Musikkterapien har hatt en stor betydning på denne veien. Men dette hadde ...
 • Lek og samhandling med et barn med autisme 

  Nettum, Lena Brennskag (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Oscar var to og et halvt år og gikk i barnehage. Han ble beskrevet som en glad og fornøyd gutt, aktiv og nysgjerrig, men som i liten grad var i samspill med de andre barna. Han var vandrende og søkende, med lite blikkontakt ...
 • Musikkterapi som nærmiljøtiltak. En casefortelling med inspirasjon fra Trieste-modellen 

  Krüger, Viggo (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  I denne teksten vil jeg fortelle historien om en bruker av musikkterapi, heretter kalt Elisabeth. Fortellingen om Elisabeth, som for øvrig er satt sammen av ulike caseforløp for å sikre anonymitet, retter blikket mot ...
 • "Kan kråka komme?" Musikkterapi i møte med livstruende sykdom og palliativ omsorg 

  Noer, Marte Lie (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Når et barn kommer til avdelingen, er det barnet som et medlem i familien som kommer. Familien blir mitt arbeidsfelt. Intensjonen er å bringe det inn i samspillet som kan styrke familiens resiliens og skape et kreativt rom ...
 • Vanjas sang 

  Mortensen, Bente Mari; Nilsen, Venja Ruud (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Historien bak sangen "Vanjas sang" startet i 1991 og den utvikler seg fremdeles videre, selv om den kvinnen som er opphavet til historien døde i 2015. Historien handler om den kvinnen som ble utgangspunktet for det etter ...
 • Pauline spiller blues. Musikkterapi som pedagogisk metode i skolen 

  Obrestad, Jarle (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Jeg overtok timene med Pauline høsten 2015. Som musikkterapeut er jeg utdannet innen en faglig tradisjon som baserte seg på Nordoff og Robbins sin improvisatoriske metode Creative music therapy (1977) og Tom Næss sin variant ...
 • Vinger mot frihet 

  Larsen, Marit Elfström (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Henrik kom til vår skole da han var tolv år. Han hadde autismediagnose og atferdsvansker. Ved skolestart viste han alvorlig sinne mot seg selv og andre. Som syvåring ble han testet, og man registrerte at Henrik hadde trekk ...
 • Musikkterapi ved Huntingtons sykdom 

  Kayser, Sunniva Ulstein (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Jeg vil i dette kapittelet beskrive den musikkterapeutiske prosessen, da med hovedvekt på den individuelle oppfølgingen, fra Kim kom til avdelingen og frem til han reiste hjem. Teksten vil bli illustrert med vignetter fra ...
 • Musikkterapi med kroppens egne instrumenter 

  Holten, Sissel (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Peder var kommet til oss for medisinutredning. Han hadde hatt store epileptiske anfall som liten, hadde gått på epilepsimedisin siden da og ikke hatt epileptisk anfall siden barneårene. Foreldrene ønsket å prøve om det lot ...
 • The Bad Dream. Om låtskriving i computerstudio 

  Kolstad, Ian (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Guro og jeg møttes til musikkterapi i drøye to og et halvt år. Dette er fortellingen om Guro og hennes bruk av computerstudio som verktøy i sin egen sangskriving. Den handler om egenutvikling og styrking av kompetanse i ...
 • "A child is born" 

  Frisk, Rita Strand (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Skolen og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) trengte generell bistand til pedagogisk tilrettelegging for Knut og henvendte seg til kompetansesenteret der jeg var ansatt. Jeg ble involvert i saken da musikkpedagogens ...
 • Å være, sammen. Tre fortellinger om musikkterapi med elever med multifunksjonshemning 

  Eggen, Anne Torø (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Beskrivelse av tre situasjoner som illustrasjon av viktigheten av å forsøke å nullstille seg i møte med det enkelte barn, gang på gang, selv etter flere år sammen, med daglige møter. Jeg har som målsetting i mitt arbeid å ...
 • "Eg har så vondt i dag, eg orkar ingenting!" 

  Knardal, Solgunn E. (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Britt på 70 har nettopp vorte innlagt på alderspsykiatrisk avdeling. Ho har KOLS, ein mild kognitiv svikt – i tillegg til angst og depresjon. Ein anar også konturane av ei medikamentavhengighet. Ho er lidande, og heimetilværet ...
 • Tre fortellinger 

  Grønnesby, Jens Petter (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Skolen min og din. - "Gi mæ sjansen om og om igjen". - Jularbos brurvals
 • Å synge er å være 

  Aftret, Kari (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  ... blir med ett til en sangstund for hele avdelingen. Jeg tar utfordringen på strak arm og finner fram noen vårsanger jeg tror alle kjenner. Alle fugler, Lille måltrost og Jeg gikk en tur på stien. Det er da det skjer: ...
 • Den røde bussen 

  Aagre, Greta (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Det jeg mener er det viktigste i denne historien, er hvordan vi beveget oss fra noe tilsynelatende isolert – et barn i sin egen verden – gjennom speiling og parallelt samspill, videre til turtaking, delt oppmerksomhet mot ...
 • Å gripe det ubegripelige 

  Aftret, Kari (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Det var torsdag morgen, og jeg stod klar til å ta imot de seks barna i musikkgruppa. Like før timen startet ringte telefonen. Beskjeden var uventet, men likevel ventet. Nå hadde det skjedd. Thea var død. Hun hadde sovnet ...
 • En etterlengtet klem - men kun fredager... 

  Bentsen, Sigurd (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Jeg hadde noen få timer med Bjarne det andre året han gikk i videregående skole, i en klasse for funksjonshemmede elever. Han var rammet av cerebral parese, hadde store lammelser, også i kjevepartiet, slik at det var ...
 • Development of family-centred care informing Nordic neonatal music therapy 

  Ullsten, Alexandra; Söderström, Tora; Mangersnes, Julie (Chapter; Peer reviewed, 2019-10)
  Abstract. - Since the 1990s, the concept of family-centred care, where the family and healthcare staff share responsibility for the infant’s hospital care, has been part of an ongoing paradigm shift in neonatal care ...

View more