Recent Submissions

 • Pedagogical tact in music education in the paediatric ward: the potential of embodiment for music educators’ pedagogical interaction 

  Koivisto, Taru-Anneli; Kivijärvi, Sanna (Chapter; Peer reviewed, 2020)
  Abstract. - This article aims to contribute to the current theoretical and practical understanding of music educators’ pedagogical tact through a theoretical lens of embodiment within a children’s hospital. Embodied ...
 • Nordic choral conductor education: Overview and research agenda 

  Jansson, Dag; Bygdéus, Pia; Balsnes, Anne Haugland (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Chapter; Peer reviewed, 2019)
  ABSTRACT. - The choral movement holds a prominent position in the Nordic countries, and choral singing is one of the top social activities in terms of the number of people involved. While all these choirs need conductors ...
 • ”It’s so easy to feel inadequate” – music teachers’ discussions regarding music education and social aims 

  Kuuse, Anna-Karin (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Chapter; Peer reviewed, 2019)
  ABSTRACT. - The aim of the present article is to discuss the social aspects of music education for children and young people. Societal challenges such as social vulnerability and increasing segregation have highlighted ...
 • Mesterlære – en analyse af forholdet mellem viden, kunnen og forståelse – med referencer til den musikpædagogiske mesterlærepraksis 

  Lyngseth, Øyvind (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Chapter; Peer reviewed, 2019)
  ABSTRACT - Apprenticeship – an analysis of the relation between knowledge, know-how and understanding with references to the practice of music-pedagogical apprenticeship. What is learning and how is it constituted? ...
 • Relational perspectives in the practices of choir directors 

  Bygdéus, Pia (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Chapter; Peer reviewed, 2019)
  ABSTRACT. - Mediating tools in the practices of choir directors - Skills are relational, that is, they are developed in a relationship and interaction with the environment, and through the mediation that takes place ...
 • Academic musicians. How music performance students in Sweden re-/negotiate notions of knowledge and competence 

  Moberg, Nadia (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Chapter; Peer reviewed, 2019)
  ABSTRACT - As a result of reforms across higher education in Sweden, music performance programs have been subject to processes of academization. As professional education programs are located within academic structures, ...
 • Forgetting the audible body. Voice awareness in teacher education 

  Schei, Tiri Bergesen; Åvitsland, Bjørg Solsvik; Schei, Edvin (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Chapter; Peer reviewed, 2019)
  ABSTRACT. - Voice training and voice knowledge have all but disappeared from Norwegian teacher education, in a general decline of the standing of practical-aesthetical subjects in compulsory school. Yet the voice is a ...
 • Empowering girls as instrumentalists in popular music. Studying change through Engeström’s cultural-historical activity theory 

  Nysæther, Eyolf Thovsen; Schei, Tiri Bergesen (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Chapter; Peer reviewed, 2019)
  ABSTRACT - This article contributes new knowledge about the music educators’ role in informal learning settings, and potentials for empowering girls to transcend gender norms characteristic of popular music. Specifically, ...
 • Tolkningspraktiker och bedömningskulturer - ett projekt om bedömning inom högre musikalisk utbildning 

  Olsson, Bengt; Nielsen, Einar (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Peer reviewed, 2019)
  ABSTRACT - Practices of interpretation and assessment cultures – a project of assessment within higher music education. - One major pedagogical key concept within music education is “assessment”. It is here that the ...
 • Gender and equality in education. Key themes, changes and the contemporary focus on achievement 

  Öhrn, Elisabet (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 19, Chapter; Peer reviewed, 2019)
  ABSTRACT - The field of gender and education historically and currently addresses a range of issues of equality in education. Key themes include power relations, curriculum and school practices, achievement patterns, and ...
 • Pauline spiller blues. Musikkterapi som pedagogisk metode i skolen 

  Obrestad, Jarle (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Jeg overtok timene med Pauline høsten 2015. Som musikkterapeut er jeg utdannet innen en faglig tradisjon som baserte seg på Nordoff og Robbins sin improvisatoriske metode Creative music therapy (1977) og Tom Næss sin variant ...
 • Vinger mot frihet 

  Larsen, Marit Elfström (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Henrik kom til vår skole da han var tolv år. Han hadde autismediagnose og atferdsvansker. Ved skolestart viste han alvorlig sinne mot seg selv og andre. Som syvåring ble han testet, og man registrerte at Henrik hadde trekk ...
 • Lek og samhandling med et barn med autisme 

  Nettum, Lena Brennskag (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Oscar var to og et halvt år og gikk i barnehage. Han ble beskrevet som en glad og fornøyd gutt, aktiv og nysgjerrig, men som i liten grad var i samspill med de andre barna. Han var vandrende og søkende, med lite blikkontakt ...
 • Frå gymsal til Garage. Samfunnsmusikkterapi på DPS 

  Lydvo, Øystein (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Dette er historia om bandet Funny Hearts, som var eit musikkterapitilbod på eit distriktspsykiatrisk senter (DPS) i tre år. Det som skil Funny Hearts frå andre musikkterapiband eg har jobba med i psykisk helsevern, er at ...
 • Therese - en videofortelling 

  Næss, Tom (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Fra å være gitt opp av leger som mente det var best at Therese skulle få dø, til å opptre og musisere sammen med familiemedlemmer er det en lang vei. Musikkterapien har hatt en stor betydning på denne veien. Men dette hadde ...
 • Musikkterapi som nærmiljøtiltak. En casefortelling med inspirasjon fra Trieste-modellen 

  Krüger, Viggo (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  I denne teksten vil jeg fortelle historien om en bruker av musikkterapi, heretter kalt Elisabeth. Fortellingen om Elisabeth, som for øvrig er satt sammen av ulike caseforløp for å sikre anonymitet, retter blikket mot ...
 • "Kan kråka komme?" Musikkterapi i møte med livstruende sykdom og palliativ omsorg 

  Noer, Marte Lie (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Når et barn kommer til avdelingen, er det barnet som et medlem i familien som kommer. Familien blir mitt arbeidsfelt. Intensjonen er å bringe det inn i samspillet som kan styrke familiens resiliens og skape et kreativt rom ...
 • Vanjas sang 

  Mortensen, Bente Mari; Nilsen, Venja Ruud (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Historien bak sangen "Vanjas sang" startet i 1991 og den utvikler seg fremdeles videre, selv om den kvinnen som er opphavet til historien døde i 2015. Historien handler om den kvinnen som ble utgangspunktet for det etter ...
 • The Bad Dream. Om låtskriving i computerstudio 

  Kolstad, Ian (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Guro og jeg møttes til musikkterapi i drøye to og et halvt år. Dette er fortellingen om Guro og hennes bruk av computerstudio som verktøy i sin egen sangskriving. Den handler om egenutvikling og styrking av kompetanse i ...
 • "Eg har så vondt i dag, eg orkar ingenting!" 

  Knardal, Solgunn E. (NMH-publikasjoner;2017:1, Chapter, 2017)
  Britt på 70 har nettopp vorte innlagt på alderspsykiatrisk avdeling. Ho har KOLS, ein mild kognitiv svikt – i tillegg til angst og depresjon. Ein anar også konturane av ei medikamentavhengighet. Ho er lidande, og heimetilværet ...

View more