• Hva er legitim forskning ved norske musikkonservatorier? Teoretiske, empiriske og historiske perspektiver 

   Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I kapitlets tittel spør vi hva som er legitim forskning ved norske musikkonservatorier. Ut fra våre funn synes det som om den dominerende tendensen innen akademisering eller gentrifisering av populærmusikk i konservatoriesektoren ...
  • Music didactics as a multifaceted field of cultural didactic studies 

   Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider (NMH-publikasjoner;2009, nr 8, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   The aim of this article is to explore how perspectives from different cultural theories can inform music education research, more particularly didactic aspects of teaching and learning music, and predominantly in relation ...
  • Musikkfagets effekter og verdier 

   Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (Chronicle, 2019-09)
   Musikkens egenverdi må være hovedargumentet for å ha musikkfaget i skolen. Det er farefullt å begrunne musikkfaget med annen nytteverdi, skriver Petter Dyndahl, Sidsel Karlsen og Siw Graabræk Nielsen, professorer ved ...
  • Musikkundervisning som de gode intensjoners tyranni? 

   Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Denne teksten tar utgangspunkt i det Even Ruud har skrevet om henholdsvis øving og identitet, noe som viser at han alltid har ansett musikk for å være et svært betydningsfullt anliggende for individ, samfunn og kultur. I ...