• Syng ordene : der talen ikke strekker til 

      Einbu, Torun (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      I møter med kommunikasjonshemmede mennesker har jeg sett hvordan musikk kan påvirke både non-verbal og verbal uttrykksevne. Disse møtene har ført meg videre i et ønske om å finne mer ut av sammenhenger mellom musikk og ...