• Metoder for å analysere video-opptak av musikk og bevegelse 

      Haga, Egil (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      I denne teksten skal jeg presentere en tilnærming til å analysere musikk og bevegelse. Tilnærmingen innebærer på den ene side utvikling av et sett med deskriptive termer, og på den andre side forslag til software som man ...