• Sangfaget i folkeskolen i 1930-årene: Mislikt og stagnert 

      Jørgensen, Harald (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
      Denne artikkelen skal gå inn i sangfagets historie i 1930-årene for å se på fagets anseelse blant elevene, og på noen tapte muligheter for utvikling i disse årene. I årene fram til 1930 hadde faget fått en fast plass i ...