• Kroppslig samspill i musikkterapi 

      Johansson, Kjersti (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
      Kroppslige uttrykk står sentralt i samhandling med mennesker med multifunksjonshemming. I musikkterapi møtes man og samhandler man gjennom musikk, men også gjennom mimikk, bevegelse og berøring. Den kroppslige samhandlingen ...