• Når musikk skaper nye bevegelsesmuligheter for traumatiserte barn 

   Johns, Unni Tanum (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Denne teksten handler om hvordan musikk kan skape nye bevegelsesmuligheter i kroppslige og mentale fastlåste reaksjonsmønstre hos barn og unge etter traumatiske hendelser. Den knytter an til Even Ruuds begrep handlemuligheter ...
  • Vitalitetsformer i musikk og kommunikasjon 

   Johns, Unni Tanum (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;5, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   The notion “forms of vitality” derives from Daniel Stern’s work. It was introduced early in his work as a way of describing intersubjective processes involved in the sharing of feelings, intentions, and attention. This ...
  • Å bruke tiden, hva betyr egentlig det? : tid og relasjon, et intersubjektivt perspektiv 

   Johns, Unni Tanum (NMH-publikasjoner;2008:3, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Denne teksten vil fokusere på betydningen av aspekter ved tid i den terapeutiske relasjonen. I løpet av terapiprosesser med barn og unge mennesker har aspekter ved tid dukket frem i form av utsagn, handlinger og opplevelser ...