• The Bonny method of guided imagery and music (BMGIM) 

      Trondalen, Gro; Overland, Solveig (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
      Innen musikkterapeutisk arbeid finnes det to hovedretninger. Den ene innfallsvinkelen bygger på aktiv musikkutøvelse, mens den andre retningen er knyttet til musikklytting. Innenfor en slik musikklyttende (reseptiv) ...