• En ressursorientert musikkterapi 

   Rolvsjord, Randi (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Å utforske hva et ressursorientert perspektiv på musikkterapi kan innebære for arbeid innenfor psykisk helse og omsorg har vært fokus for min forskning de siste årene. Jeg har gjort en kvalitativ forskningsstudie basert ...
  • Music therapy in everyday life, with "the organ as the third therapist" 

   Rolvsjord, Randi (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Music therapy in mental health care usually unfolds over a limited time and in a limited space, often through weekly sessions which last for a certain period during a person’s stay at an institution. Nevertheless, music ...
  • Musikkterapi og like handlemuligheter. Med rettighetsperspektiv på agendaen 

   Rolvsjord, Randi (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I denne teksten tar jeg utgangspunkt i Ruuds definisjon av musikkterapi. Jeg utdyper betydningen av rettighetsperspektivet som jeg mener er implisitt, og drøfter rettighetsproblematikk som denne definisjonen aktualiserer. ...