• A young woman's narrative on the role of mobile music in coping with everyday life 

   Skånland, Marie Strand (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   The use of MP3 players has expanded rapidly during the last decade.1 In 2010, nearly 70 percent of the young Norwegian population listened to MP3 players daily. While the MP3 player has always been small and easily fits ...
  • Everyday music listening and affect regulation: The role of MP3 players 

   Skånland, Marie Strand (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The use of digital portable music devices such as MP3 players has rapidly increased during the last decade, and the sheer availability of music offered by such players raises questions about their impact on listeners’ ...
  • Forord - Når musikk betyr noe 

   Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Others, 2014)
   ------- Bidragene til denne boka er skrevet av forskere fra en rekke ulike felt: populærmusikkstudier, litteraturvitenskap, religionsvitenskap, musikk og helse (musikkterapi) og medievitenskap. Felles for dem alle er at ...
  • Fra "en håndfull fred" til "den jævel'n tok med grå kuler": Om den emosjonelle utviklingen i det musikalske repertoaret etter 22. juli 2011 

   Skånland, Marie Strand (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   I de første dagene og ukene etter tragedien 22. juli 2011 fikk musikk og sang en sentral rolle i bearbeidelsen av sjokk og sorg. Noen sanger ble sunget og referert til igjen og igjen, og har i ettertid fått en egen posisjon ...
  • (Mobil) musikk som mestringsstrategi 

   Skånland, Marie Strand (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   Som et ledd i bruk av musikk som ressurs vil jeg se nærmere på musikkens rolle i opplevelsen av såkalt indre kontroll. Med dette mener jeg hvordan musikken kan hjelpe lytteren til å administrere og regulere sine egne ...