• Daglig musikklytting 

   Skarpeid, Grete (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   På en barne- ungdomspsykiatrisk poliklinikk hvor jeg er ansatt som klinisk pedagog og musikkterapeut, har jeg ofte observert unge jenter på venterommet med mp3-spilleren sin og øretelefoner på. Disse tar de av når de ...
  • Unge jenter, musikklytting og psykisk helsevern 

   Skarpeid, Grete (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Mine pasienter er opptatt av musikklytting på mp3-spilleren. Jeg ønsker å møte pasienten gjennom å interessere meg for det hun lytter på mens hun sitter på venterommet på BUP, på vei til skolen, når hun er alene eller når ...